Jste zde

Moravský zemský archiv v Brně

Archiv

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 1
625 00 Brno

tel.: +420 533 317 534, +420 533 317 127

E–mail: podatelna@mza.cz
web: https://www.mza.cz

Působnost archivu se vztahuje na území krajů Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina.

Stručná historie archivu

Moravský zemský archiv v Brně byl zřízen v roce 1839 moravskými stavy. Jeho prvotním cílem, jak se jej snažil naplňovat první stavy jmenovaný zemský archivář Antonín Boček, byl systematický výzkum a vyhledávání archivních pramenů k dějinám Moravy, případně jejich získávání koupí, formou přepisů či výpisů. Archiv vznikl bez předchozí návaznosti na nějakou písemnou registraturu a byl spravován a řízem moravským zemským výborem. Přestože šlo ve vlastním slova smyslu o instituci zemské samosprávy, plnil Moravský zemský archiv již od roku 1855 skutečnou funkci archivu nejen nejvyšších zemských, ale i politických, soudních a samosprávných orgánů na Moravě. V průběhu 19. století archiv několikrát změnil své sídlo. V roce 1907 získal velmi důstojné umístění v účelově upraveném patře tehdy postaveného zemského domu na dnešním Žerotínově náměstí. Díky výzkumu uložených dokumentů se po vzniku univerzity v Brně v roce 1919 stal určitou personální a odbornou základnou i této instituce, neboť řada profesorů univerzity sem přecházela po předchozím dlouholetém působení v archivu.

Po druhé světové válce archiv postupně přebíral velké skupiny archiválií původců z oblasti Moravy, resp. jižní Moravy, jako byly například archivy šlechtických rodů a klášterů, po roce 1956 archiválie zrušených zemědělsko-lesnických archivů a po roce 1990 archiválie soukromých firem, převzaté z podnikových archivů. Archivní prostory na Žerotínově náměstí již ve třicátých letech 20. století přestaly kapacitně stačit množství přebíraných písemností. V druhé polovině 20. století se proto prostorové problémy s uložením archiválií řešily formou různých depozitářů. Moravský zemský archiv tak měl celkem pět pracovišť přímo v městě Brně a postupně až třináct depozitářů po celé jižní Moravě, které velmi často pro dlouhodobé uložení písemností nebyly vhodné. Kapacitně nevyhovující byla také badatelna, kterou na začátku 21. století navštěvovalo přes 2 tisíce badatelů ročně, kteří zde uskutečnili 12 tisíc badatelských návštěv. Iniciativy usilující o vybudování účelové budovy archivu se průběžně objevovaly již po roce 1945. K realizaci záměrů však ve skutečnosti došlo až na začátku 21. století poté, co vláda České republiky na svém výjezdním zasedání v Brně v roce 2003 rozhodla o výstavbě nové účelové budovy archivu. Ta byla dokončena v roce 2007 a během následujících let sem archiv přestěhoval archiválie z většiny svých depozitářů. Vnitřní struktura archivu se změnila v roce 2002, kdy Moravský zemský archiv v rámci tehdy probíhající reformy státní správy převzal jako své vnitřní jednotky celkem 15 státních okresních archivů z krajů Jihomoravského, Zlínského a z kraje Vysočina. Od roku 2007 se Moravský zemský archiv v Brně podílel nebo sám organizoval velké projekty digitalizace archiválií, jako byla digitalizace listin církevní provenience (www.monasterium.net), digitalizace církevních matrik (www.actapublica.eu) nebo digitaliazace indikačních skic stabilního katastru (www.mza.cz/indikacniskici).

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

KOCMAN, A. a kol. Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno 1954.

VOLDÁN, V. a kol. Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech. Sv. 2. Praha 1964.

VOLDÁN, V. a kol. Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech. Sv. 3. Praha 1966.

Státní okresní archiv Jihlava (Staatliches Kreisarchiv Jihlava/Iglau)
Státní okresní archiv Třebíč (Staatliches Kreisarchiv Třebíč/Trebitsch)
Státní okresní archiv Uherské Hradiště (Staatliches Kreisarchiv Uherské Hradiště/Ungarisch Hradisch)
Státní okresní archiv Vsetín (Staatliches Kreisarchiv Vsetín/Wsetin)
Státní okresní archiv Kroměříž (Staatliches Kreisarchiv Kroměříž/Kremsier)
Státní okresní archiv Pelhřimov (Staatliches Kreisarchiv Pelhřimov/Pilgram)
Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě (Staatliches Kreisarchiv Brünn-Umgebung mit Sitz in Rajhrad/Groß Raigern)
Státní okresní archiv Blansko (Staatliches Kreisarchiv Blansko/Blanz )
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod (Staatliches Kreisarchiv Havlíčkův Brod/Deutschbrod )
Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna (Staatliches Kreisarchiv Vyškov/Wischau mit Sitz in Slavkov u Brna/Austerlitz )
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově (Staatliches Kreisarchiv Břeclav/Lundenburg mit Sitz in Mikulov/Nikolsburg)
Státní okresní archiv Hodonín (Staatliches Kreisarchiv Hodonín/Göding)
Státní okresní archiv Znojmo (Staatliches Kreisarchiv Znojmo/Znaim)
Státní okresní archiv Zlín (Staatliches Kreisarchiv Zlín/Zlin)
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou (Staatliches Kreisarchiv Žďár nad Sázavou/Saar )

Bavarika