Vyhledávání

V nabídce Vyhledávání je možno upřesnit výběr zobrazených výsledků pomocí několika polí. Dále lze použít speciální záložky pro vybrané typy materiálu.

Matriky

Pro práci v záložce Matriky nabídne aplikace uživateli panel s celkem šesti poli vyhledávání, volbou typu matriky a jejího časového rozsahu. Pole Text umožňuje fulltextové vyhledávání. Jelikož systém obecně provádí vyhledávání v několika odlišných skupinách dat, doporučujeme pro vyhledávání matrik následující:

  • pole Text umožňuje fulltextové vyhledávání
  • vyhledávací pole Archiv musí obsahovat zadání cokoli nebo Plzeň, totéž i v případě, že uživatel pracuje v záložce Vše (sbírku západočeských matrik má v péči Státní oblastní archiv v Plzni, matriky tedy nelze vyhledávat v okresních archivech)
  • je-li uživateli znám původce matriky (příslušné sídlo farního úřadu), lze zadat jeho název nebo část jeho názvu do pole Nadpis
  • vyhledávání podle obcí - místopisný údaj lze zadat do pole Místo
  • v případě neúspěchu nebo zájmu o vyhledání jiných místopisných údajů (osady, samoty, mlýny atd.) lze zadat příslušný název (pouze celá slova) do pole Text – bude provedeno fulltextové vyhledávání ve všech údajích, nacházejících se v databázi matrik
  • dle potřeby je možné zvolit konkrétní typ matrik a rejstříků, případně omezit jejich časový rozsah

Ikona se symbolem lupy na konci jednotlivých řádků otevřou prohlížeč snímků.

Odkazy ve sloupci Nadpis zobrazí podrobné informace o jednotlivých dokumentech.

Vzhledem ke lhůtám platným pro zveřejnění matrik (narození 100 let, oddaní 75 let, zemřelí 30 let) je znemožněn přístup k nahlížení do matričních zápisů mladších, pokud je matrika obsahuje. Po uplynutí lhůt budou zápisy automaticky zpřístupněny.

Skartační lhůty

Novější matriky jsou dosud uloženy na příslušných matričních úřadech. Zde platí skartační lhůta 100 let pro narození a 75 let pro matriky oddaných a zemřelých.

Kroniky

Pro práci v záložce Kroniky doporučujeme:

  • v případě zájmu o vyhledání kronik konkrétní obce zadat její název do pole Místo nebo Text
  • dle potřeby je možné zúžit výběr na region (pole Archiv), zvolit typ kroniky, případně omezit časové období

Vzhledem k ochraně možných osobních údajů jsou ve většině případů u všech typů kronik kromě obecních zobrazovány pouze snímky se záznamy staršími než 75 let. Po uplynutí této lhůty budou záznamy automaticky zpřístupněny. V případě zájmu o nahlédnutí do novějších zápisů je možné v příslušném archivu podat odůvodněnou žádost o předložení těchto materiálů k prezenčnímu studiu v badatelně.

Ostatní

Obdobně jako v záložkách Matriky a Kroniky doporučujeme postupovat i při vyhledávání dalších typů dokumentů v databázi Porta fontium.