Listina města Kladruby L25

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
29. 11. 1793

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť vydavatele přivěšená na žlutočerné hedvábné šňůře v dřevěném pouzdře
Obsah
Regest: 

František I., císař římský a král český, potvrzuje konfirmační listiny Marie Terezie z 24. července 1744 a Josefa II. z 20. dubna 1785 pro město Kladruby

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)