Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kladruby L25

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
23
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
29. 11. 1793

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť vydavatele přivěšená na žlutočerné hedvábné šňůře v dřevěném pouzdře
Enthält
Regest: 

František I., císař římský a král český, potvrzuje konfirmační listiny Marie Terezie z 24. července 1744 a Josefa II. z 20. dubna 1785 pro město Kladruby

Druck: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)