Listina města Kladruby L8

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
3. 7. 1449

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
2 pečeti (opat, konvent) přivěšené na pergamenových proužcích
Obsah
Regest: 

Jan, opat kláštera kladrubského, Petr, probošt v Městě Touškově, Tomáš, probošt v Přešticích, Blahoslav převor a konvent kláštera kladrubského obnovují ztracená privilegia města Kladrub o vedení vody a potvrzují plat 2 kopy grošů z berně klášterské na vedení vody.

Literatura: 
CIM IV/1 č.296
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: