Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kladruby L8

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
23
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
3. 7. 1449

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
2 pečeti (opat, konvent) přivěšené na pergamenových proužcích
Enthält
Regest: 

Jan, opat kláštera kladrubského, Petr, probošt v Městě Touškově, Tomáš, probošt v Přešticích, Blahoslav převor a konvent kláštera kladrubského obnovují ztracená privilegia města Kladrub o vedení vody a potvrzují plat 2 kopy grošů z berně klášterské na vedení vody.

Druck: 
CIM IV/1 č.296
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Ort: