Jste zde

Census 1880 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (32 domů, souhrn)
Biřkov - Zderaz (7 domů)
Bolkov (37 domů, souhrn)
Borovy (53 domů, souhrn)
Buková (63 domů, souhrn)
Čelákovy (39 domů, souhrn)
Červené Poříčí (66 domů, souhrn)
Dnešice (88 domů, souhrn)
Dolce (50 domů, souhrn)
Dolce - Dvůr Agnes (1 dům, souhrn)
Dolce - Stihlov (souhrn)
Dolní Lukavice (122 domů, souhrn)
Háje (29 domů, souhrn)
Horní Lukavice (79 domů, souhrn)
Horšice (61 domů)
Horšice - Vitouň (11 domů, souhrn)
Chlumčany (86 domů, souhrn)
Ježovy (54 domů, souhrn)
Jíno (24 domů)
Jíno - Tyrol (24 domů, souhrn)
Kaliště (27 domů, souhrn)
Kámen (19 domů, souhrn)
Kbel (44 domů)
Kbelnice (28 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (43 domů, souhrn)
Kloušov (29 domů)
Kloušov - Lhota (19 domů, souhrn)
Knihy (19 domů, souhrn)
Krasavce (33 domů, souhrn)
Křenice (45 domů, souhrn)
Kucíny (45 domů, souhrn)
Letiny (62 domů, souhrn)
Letiny - Kopanina (souhrn)
Letiny - Lázně (souhrn)
Libákovice (43 domů, souhrn)
Lišice (52 domů, souhrn)
Lišice - Račany (21 domů)
Lužany (67 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (35 domů)
Malinec (44 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (13 domů)
Merklín (185 domů, souhrn)
Merklín - Vytuň (3 domy)
Nedanice (30 domů, souhrn)
Nedaničky (18 domů, souhrn)
Nezdice Dolní (23 domů, souhrn)
Nezdice Horní (39 domů, souhrn)
Oplot (72 domů, souhrn)
Osek (37 domů, souhrn)
Otěšice (60 domů, souhrn)
Plevňov (19 domů, souhrn)
Přeštice (359 domů, souhrn)
Přeštice - Střižov (1 dům)
Přeštice - Vícov (1 dům)
Přeštice - Zámostí (2 domy)
Přetín (34 domů, souhrn)
Přetín - Chlumká (1 dům)
Přetín - Výšov (9 domů)
Příchovice (72 domů, souhrn)
Ptenín (66 domů, souhrn)
Ptenín - Újezdec (26 domů)
Radkovice (32 domů)
Roupov (87 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (22 domů)
Řenče (50 domů, souhrn)
Řenče - Hadovka (2 domy)
Skočice (91 domů, souhrn)
Snopoušovy (37 domů, souhrn)
Soběkury (60 domů, souhrn)
Soběkury - Petrovice (16 domů)
Strýčkovice (58 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů)
Třebýcina (34 domů, souhrn)
Třebýcina - Hráz (15 domů)
Třebýcina - Rudice (1 dům)
Třebýcinka (32 domů, souhrn)
Třebýcinka - Bezděkov (9 domů)
Týniště (20 domů, souhrn)
Týniště - Luh (4 domy)
Týništ - Nová Ves (2 domy)
Újezd (42 domů, souhrn)
Vlčí (52 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (7 domů)
Vodokrty (46 domů, souhrn)
Vřeskovice (82 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (4 domy)
Zálesí (souhrn)
Zelené (31 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (5 domů)
Zemětice (47 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (24 domů)
Žerovice (65 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšice, Vojtěšic, Votěšice (60 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (72 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (42 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (32 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser)
Buchen (63 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (88 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (50 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen - Dvůr Agnes (1 Haus, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen - Stihlov (Sammelbogen)
Gross Nedanitz, Ves Velký Nedanice (30 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (15 Häuser)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín -Ruditz, Rudič (1 Haus)
Hag (29 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (82 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (4 Häuser)
Heiden, Borow, Borov, Borové (53 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (61 Häuser)
Horschitz, Horšic, Horčice - Liebstein, Vytuň, Výtuna, Vituna (11 Häuser, Sammelbogen)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (86 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (54 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (24 Häuser)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (24 Häuser, Sammelbogen)
Kalischt, Kališť (27 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (44 Häuser)
Kbell - Neudorf (43 Häuser, Sammelbogen)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (28 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (19 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (29 Häuser)
Klauschau -Elhotten (19 Häuser, Sammelbogen)
Klein Nedanitz, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (18 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (32 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín -Besdiekau, Bezděkovec ves (9 Häuser)
Krenitz, Křenic (45 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (45 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (62 Häuser, Sammelbogen)
Lettin - Kopanina (Sammelbogen)
Lettin - Lázně (Sammelbogen)
Libaken (43 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (52 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz - Hradčany (21 Häuser)
Luschan (67 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (35 Häuser)
Mallinetz (44 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (13 Häuser)
Merklin (185 Häuser, Sammelbogen)
Merklin - Vituna, Vytuna (3 Häuser)
Nezdic, Nezditz - Dolejší ves (23 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Hořejší ves (39 Häuser, Sammelbogen)
Ober Lukawitz (79 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (19 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (359 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz - Střitov (1 Haus)
Pschestitz - Vícov (1 Haus)
Pschestitz - Zámostí (2 Häuser)
Pschetin, Přetin (34 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Chlumská (1 Haus)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser)
Pschischowitz, Příchovic (72 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (66 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (26 Häuser)
Radkowitz (32 Häuser)
Rentsch (50 Häuser, Sammelbogen)
Rentsch - Hadovka (2 Häuser)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (66 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (87 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (22 Häuser)
Semietitz, Semětitz (47 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (24 Häuser)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (65 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (37 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (33 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (91 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves (60 Häuser, Sammelbogen)
Sobiekur, Soběkury ves - Petrov, Petrovice, Petroves, Skalka (16 Häuser)
Stein (19 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (58 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ (20 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (4 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ -Neudorf (2 Häuser)
Tschelaken, Čelákov (39 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (122 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (46 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (52 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (7 Häuser)
Wolkau (37 Häuser, Sammelbogen)
Osek (37 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles (Sammelbogen)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (31 Häuser, Sammelbogen)