Jste zde

Census 1880 - soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk)

Bezděkovec (47 domů, souhrn)
Bíluky (38 domů, souhrn)
Březí (34 domů, souhrn)
Březí - Buč (1 dům)
Březí - Žinkovice (2 domy)
Čečovice (50 domů, souhrn)
Čmelíny (34 domů, souhrn)
Dvorec (30 domů, souhrn)
Dvorec - Železná Huť (23 domů)
Chlumy (50 domů, souhrn)
Klášter (souhrn)
Klikařov (36 domů, souhrn)
Kokořov (33 domů, souhrn)
Kokořov - Žitín (1 dům)
Kozlovice (43 domů, souhrn)
Kramolín (58 domů, souhrn)
Liškov (43 domů, souhrn)
Maňovice (42 domů, souhrn)
Měčín (82 domů, souhrn)
Měčín - Černoves (17 domů, souhrn)
Měcholupy (74 domů, souhrn)
Měrčín (22 domů, souhrn)
Mileč (38 domů, souhrn)
Mohelnice (37 domů, souhrn)
Nekvasovy (73 domů, souhrn)
Nepomuk (270 domů, souhrn)
Nepomuk - Silov (1 dům)
Neurazy (89 domů, souhrn)
Nová Ves (35 domů, souhrn)
Novotníky (29 domů, souhrn)
Partoltice (31 domů, souhrn)
Petrovice (85 domů, souhrn)
Petrovice - Pozorka (1 dům)
Podhůří (25 domů, souhrn)
Polánka (35 domů, souhrn)
Prádlo (41 domů, souhrn)
Prádlo - Dubeč (3 domy)
Prádlo - Chvostule (2 domy)
Radkovice (32 domů, souhrn)
Radkovice - Osobovy (20 domů)
Radochovy (34 domů, souhrn)
Sedliště (55 domů, souhrn)
Skašov (78 domů, souhrn)
Soběsuky (51 domů, souhrn)
Srby (49 domů, souhrn)
Srby - Batov (1 dům)
Srby - Vilémov (1 dům)
Svárkov (26 domů, souhrn)
Tojice (36 domů, souhrn)
Třebčice (31 domů, souhrn)
Vojovice (49 domů, souhrn)
Vrčeň (95 domů, souhrn)
Vrčeň - Huť (11 domů)
Záhoří (32 domů, souhrn)
Zahrádka (47 domů, souhrn)
Želvice (31 domů, souhrn)
Žinkovy (81 domů, souhrn)
Žinkovy - Čepinec (23 domů)
Besdiekowetz (47 Häuser, Sammelbogen)
Biluk, Bíluk ves, Bíluk (38 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec (30 Häuser, Sammelbogen)
Dvorec - Eisenhütte, Huť, Hutě (23 Häuser)
Chlum (50 Häuser, Sammelbogen)
Klikarschow (36 Häuser, Sammelbogen)
Kloster (Sammelbogen)
Kokorschow (33 Häuser, Sammelbogen)
Kokorschow - Žittin (1 Haus)
Koslowitz, Kozlowic, Kozlovic (43 Häuser, Sammelbogen)
Kramolin (58 Häuser, Sammelbogen)
Lischkow (43 Häuser, Sammelbogen)
Maniowitz, Manovice, Manovic (42 Häuser, Sammelbogen)
Metschin (82 Häuser, Sammelbogen)
Metschin -Tschernowetz (17 Häuser, Sammelbogen)
Miecholup, Měcholub, Měcholup (74 Häuser, Sammelbogen)
Miertschin, Měrčin (22 Häuser, Sammelbogen)
Milletsch (38 Häuser, Sammelbogen)
Mohelnitz, Mohelnic (37 Häuser, Sammelbogen)
Nekwaso, Nekvasov (73 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk (270 Häuser, Sammelbogen)
Nepomuk - Sylow samota (1 Haus)
Neudorf, Novaves, Nova ves (35 Häuser, Sammelbogen)
Neuras, Neuraz (89 Häuser, Sammelbogen)
Nowotnik, Novotník, Nevotník, Nevotníky (29 Häuser, Sammelbogen)
Partoltitz, Partotic, Partotice (31 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (85 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz-Pozorka (1 Haus)
Podhursch, Podhuř, Podhůř (25 Häuser, Sammelbogen)
Polanka (35 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo (41 Häuser, Sammelbogen)
Pradl, Pradlo - Dubec (3 Häuser)
Pradl, Pradlo - Chvostul, Chvostal (2 Häuser)
Radkowitz (32 Häuser, Sammelbogen)
Radkowitz -Wosoban, Osobov, Vosobovy (20 Häuser)
Radochow, Radachov, Radachovy (34 Häuser, Sammelbogen)
Sedlischt, Sedlišť (55 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries (34 Häuser, Sammelbogen)
Seslas, Bries - Buč (1 Haus)
Seslas, Bries - Žinkovice (2 Häuser)
Schelwitz, Želvic (31 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau (81 Häuser, Sammelbogen)
Schinkau, Žinkau - Čepinec (23 Häuser)
Sirb, Srb, Srb ves (49 Häuser, Sammelbogen)
Sirb, Srb, Srb ves - Batov (1 Haus)
Sirb, Srb, Srb ves - Wilhelminenthal, Vilimov (1 Haus)
Skaschow, Lhota Skašov (78 Häuser, Sammelbogen)
Sobiesuk (51 Häuser, Sammelbogen)
Swarkau, Svarkov (26 Häuser, Sammelbogen)
Tojitz (36 Häuser, Sammelbogen)
Trebschitz, Třebčic (31 Häuser, Sammelbogen)
Tschimelin, Čmelín (34 Häuser, Sammelbogen)
Wojowitz, Vojovic (49 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen (95 Häuser, Sammelbogen)
Wrčen ves, Vrčen - Hutě (11 Häuser)
Zahoří, Záhoř (32 Häuser, Sammelbogen)
Zahrádka (47 Häuser, Sammelbogen)
Zetschowitz, Tschetschowitz, Čečovic (50 Häuser, Sammelbogen)