Jste zde

Census 1869 - soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Přeštice)

Biřkov (33 domů, souhrn)
Biřkov - Zderaz (7 domů)
Bolkov (37 domů)
Borovy (50 domů, souhrn)
Březí (31 domů, souhrn)
Buková (58 domů, souhrn)
Čelákovy (39 domů, souhrn)
Červené Poříčí (62 domů, souhrn)
Dnešice (78 domů, souhrn)
Dolce (49 domů, souhrn)
Dolní Lukavice (115 domů, souhrn)
Háje (28 domů, souhrn)
Horní Lukavice (68 domů, souhrn)
Horšice (66 domů, souhrn)
Chlumčany (69 domů, souhrn)
Ježovy (53 domů, souhrn)
Jíno (22 domů, souhrn)
Jíno - Tyrol (24 domů)
Kaliště (26 domů, souhrn)
Kámen (18 domů, souhrn)
Kbel (44 domů, souhrn)
Kbelnice (27 domů, souhrn)
Kbel - Nová ves (36 domů)
Kloušov (26 domů, souhrn)
Kloušov - Lhota (20 domů, souhrn)
Knihy (18 domů, souhrn)
Krasavce (31 domů, souhrn)
Křenice (41 domů, souhrn)
Kucíny (40 domů, souhrn)
Letiny (57 domů, souhrn)
Libákovice (37 domů, souhrn)
Lišice (47 domů, souhrn)
Lišice - Račany (14 domů)
Lužany (55 domů, souhrn)
Lužany - Dlouhá Louka (33 domů)
Malinec (47 domů, souhrn)
Malinec - Mečkov (12 domů)
Merklín (179 domů, souhrn)
Nedanice (34 domů, souhrn)
Nedaničky (18 domů, souhrn)
Nezdice Dolní (23 domů, souhrn)
Nezdice Horní (38 domů, souhrn)
Oplot (64 domů, souhrn)
Osek (34 domů, souhrn)
Otěšice (59 domů, souhrn)
Plevňov (16 domů, souhrn)
Přeštice (329 domů, souhrn)
Přetín (34 domů, souhrn)
Přetín - Výšov (9 domů)
Příchovice (70 domů, souhrn)
Ptenín (62 domů, souhrn)
Ptenín - Újezdec (25 domů)
Radkovice (31 domů)
Roupov (84 domů, souhrn)
Roupov - Horušany (22 domů)
Řenče (49 domů, souhrn)
Skočice (82 domů, souhrn)
Snopoušovy (37 domů, souhrn)
Strýčkovice (52 domů, souhrn)
Strýčkovice - Háje (5 domů)
Třebýcina (34 domů, souhrn)
Třebýcina - Hráz (15 domů)
Třebýcina - Rudice (1 dům)
Třebýcinka (30 domů, souhrn)
Třebýcinka - Bezděkov (8 domů)
Týniště (20 domů, souhrn)
Týniště - Luh (4 domy)
Týniště - Nová Ves (2 domy)
Újezd (41 domů, souhrn)
Vlčí (50 domů, souhrn)
Vlčí - Lužanská Nová Ves (6 domů)
Vodokrty (44 domů, souhrn)
Vřeskovice (78 domů, souhrn)
Vřeskovice - Mstice (4 domy)
Zálesí (souhrn)
Zelené (31 domů, souhrn)
Zelené - Zelená Hora (5 domů)
Zemětice (42 domů, souhrn)
Zemětice - Chalupy (24 domů)
Žerovice (51 domů, souhrn)
Adalbertsdorf, Vojtěšic, Votěšice (59 Häuser, Sammelbogen)
Amplatz,Oplat, Oploto (64 Häuser, Sammelbogen)
Aujezd, Aujest (41 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau (33 Häuser, Sammelbogen)
Birschkau, Biřkau - Zderas, Zdaras ves, Zdaras (7 Häuser)
Buchen (58 Häuser, Sammelbogen)
Dneschitz, Dneschiz, Dnešic (78 Häuser, Sammelbogen)
Dolzen, Dolcen (49 Häuser, Sammelbogen)
Gross Nedanitz, Velké Nedanice, Ves Velký Nedanice (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín (34 Häuser, Sammelbogen)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín - Damm, Hráz ves (15 Häuser)
Groß Trebischau, Gross Strebecin, Štřebejčina Velká ves, Velká Střebejcina, Velká Střebejcina, Velká Střebejčina, Velký Střebetín, Velká Třebecina, Velká Třebejcina, Velký Třebetín -Ruditz, Rudič (1 Haus)
Hag (28 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves (78 Häuser, Sammelbogen)
Heidefeld, Breskowitz, Břeskovice, Břeskovic ves - Mistitz, Mstic ves (4 Häuser)
Heiden, Borow, Borov, Borové (50 Häuser, Sammelbogen)
Horschitz, Horšic, Horčice (66 Häuser, Sammelbogen)
Chlumcan, Klumtschan, Chlumčan (69 Häuser, Sammelbogen)
Jeschow, Ježov (53 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino (22 Häuser, Sammelbogen)
Jino, Wes Jino - Tyrol, Wes Tyrol (24 Häuser)
Kalischt, Kališť (26 Häuser, Sammelbogen)
Kbell (44 Häuser, Sammelbogen)
Kbell - Neudorf (36 Häuser)
Kbellnitz, Chbelnic, Chbelnice (27 Häuser, Sammelbogen)
Kiebitz (18 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau (26 Häuser, Sammelbogen)
Klauschau -Elhotten (20 Häuser, Sammelbogen)
Klein Nedanitz, Malé Nedanice, Ves Malý Nedanice, Malá Nedanice (18 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín (30 Häuser, Sammelbogen)
Klein Trebischau, Klein Strebecin, Štřebejčina Malá ves, Střebejčina malá ves, Malá Střebejcina, Malý Střebetín, Malá Třebecina, Malá Třebejčina, Malá Třebýcina, Malý Třebetín -Besdiekau, Bezděkovec ves (8 Häuser)
Krenitz, Křenic (41 Häuser, Sammelbogen)
Kutzin, Kucin ves (40 Häuser, Sammelbogen)
Lettin (57 Häuser, Sammelbogen)
Libaken (37 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz (47 Häuser, Sammelbogen)
Lischitz - Hradčany (14 Häuser)
Luschan (55 Häuser, Sammelbogen)
Luschan - Langwiesen (33 Häuser)
Mallinetz (47 Häuser, Sammelbogen)
Mallinetz -Metschkau (12 Häuser)
Merklin (179 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Dolejší ves (23 Häuser, Sammelbogen)
Nezdic, Nezditz - Hořejší ves (38 Häuser, Sammelbogen)
Ober Lukawitz (68 Häuser, Sammelbogen)
Plewniow, Plevnov, Plevnovy, Plevniov (16 Häuser, Sammelbogen)
Pschestitz (329 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin (34 Häuser, Sammelbogen)
Pschetin, Přetin - Wischau, Višov, Vyšov (9 Häuser)
Pschischowitz, Příchovic (70 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin (62 Häuser, Sammelbogen)
Ptenin - Aujestl, Aujezd, Oujezdt, Újezd (25 Häuser)
Radkowitz (31 Häuser)
Rentsch (49 Häuser, Sammelbogen)
Rothporitschen, Kron-Poritschan, Koruno Poříčí, Korunní Poříčí (62 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau (84 Häuser, Sammelbogen)
Ruppau -Horuschan, Horušan, Horůšany (22 Häuser)
Semietitz, Semětitz (42 Häuser, Sammelbogen)
Semietitz, Semětitz - Neuhäusel (24 Häuser)
Seslas, Bries (31 Häuser, Sammelbogen)
Scherowitz, Zerovic, Zerovice (51 Häuser, Sammelbogen)
Schnapautzen, Šnapoušov, Snopoušov (37 Häuser, Sammelbogen)
Schönheid, Krašavce (31 Häuser, Sammelbogen)
Skotschitz, Skočic (82 Häuser, Sammelbogen)
Stein (18 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice (52 Häuser, Sammelbogen)
Stritschkowitz,Streičkovic, Strejčkovice - Hag, Haj (5 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ (20 Häuser, Sammelbogen)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Luch, Luhy, Dvorec Luh (4 Häuser)
Tinischt, Tyništ, Týništ - Neudorf (2 Häuser)
Tschelaken, Čelákov (39 Häuser, Sammelbogen)
Unterlukawitz, Unter Lukawitz (115 Häuser, Sammelbogen)
Wodokert, Vodokrt (44 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči (50 Häuser, Sammelbogen)
Wölfling, Vlči - Nová Ves (6 Häuser)
Wolkau (37 Häuser)
Wosek (34 Häuser, Sammelbogen)
Zalesi, Záles (Sammelbogen)
Zeleno, Zelený - Hora, Hora Zelená (31 Häuser, Sammelbogen)