MZAB, G 10, inv. č. 188/1

Fond: 
Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, 1200-1999
Inv. č.: 
188/1
Podrobný popis: 
Opisy privilegií inzerovaných do pergamenového kodexu z r. 1547 v archivu desk Království českého - listiny pro Čechy, Moravu, Slezsko, Bavorsko a Míšeňsko z let 1212 - 1426.

Vertical Tabs