Chybová zpráva

Warning: Invalid argument supplied for foreach() ve funkci search_api_solr_similar_words_search_api_views_query_alter() (řádek: 671 v souboru /var/www/eu/portafontium/testovaci/sites/all/modules/search_api_solr_similar_words/search_api_solr_similar_words.module).

Bavarica

Nadpis Místo Datace Obsah / Regest
MZAB, G 204, inv. č. 299
 • Leuchtenberk
1836–1838
Dopisy Louise D'Leu sestřenici Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 300
 • Leuchtenberk
1835–1838
Dopisy Charlotty D'Leu sestřenici Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 301
 • Leuchtenberk
1835–1839
Dopisy Matyldy Montfort sestřenici Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 302
 • Leuchtenberk
1844
Dopisy Jeroma Montfort sestřenici Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 303
 • ?????? (Russland, Rusko)
 • Leuchtenberk
1840–1844
Dopisy ruského cara Mikuláše Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 304
 • ?????? (Russland, Rusko)
 • Leuchtenberk
1846–1849
Dopisy ruské velkokněžny Olgy Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 305
 • France (Frankreich, Francie)
 • Leuchtenberg
1839
Dopisy francouzské princenzy Klementiny Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 306
 • Sverige (Schweden, Švédsko)
 • Leuchtenberg
1840–1847
Dopisy švédského krále Oskara I. švagrové Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 307
 • Sverige (Schweden, Švédsko)
 • Leuchtenberg
1846
Dopisy švédského prince Oskara tetě Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 308
 • Hessen (Hesensko)
 • Leuchtenberg
1847
Dopisy Emila Hessenského neteři Theodelindě
MZAB, G 204, inv. č. 309
 • Preussen (Prusko)
 • Leuchtenberg
1839–1849
Dopisy prince Hohenzollerna švagrové Theodelindě
MZAB, G 21, inv. č. 101
 • Nürnberg
1589
Der Stadt Nürenberg verneuerte Reformation von Gerichten und gerichtlichen Process. Mainz 1589.
MZAB, G 21, inv. č. 132
 • Bayern (Bavorsko)
1694–1695
Der ... Creise Francken, Bayern und Schwaben neue Müntz-Verordnungen ...; (adligat:) Müntz-...
MZAB, G 21, inv. č. 133
 • Bayern (Bavorsko)
1693
Der drei im Müntz-Wessen correspondirender ... Creise Francken, Bayern und Schwaben jügsthin...
MZAB, G 21, inv. č. 166
 • Augsburg
s. d.
(Adligat:) Die goldene Bulle, Kaiser Friedrichs Reformation des Reicheslandsfrieden und...
MZAB, G 21, inv. č. 202
 • Bamberg
1510
Bamberische Halsgericht und rechticht Ordnung ... . Mainz 1510.
MZAB, G 21, inv. č. 238
 • Bayern (Bavorsko)
1553
Bayerische Landesordnung. Ingolstadt 1553.
MZAB, G 21, inv. č. 650
 • Augsburg
1548
Der röm. kaiserl. Majestät Erklerung, wie es der Religion halben im heil. Reich, bis zu Austrag des...
MZAB, G 21, inv. č. 723
 • Augsburg
1548
Kázání patnácterá o přesvaté mši v Augšpurku na říšském sněmu letha Páně MDXLVIII, kázaná skrze...
MZAB, G 3, signatura 1. 12. 1436
 • Nürnberg
 • Niederheidelbach
 • Breitenbrunn
1436
Císař Zikmund uděluje bratřím Eckenbrechtovi a Hansi Colerovi, měšťanům z Norimberka, majetek v...
MZAB, G 3, signatura 1.12.1497
 • Nürnberg
1497
Purkmistra a rada města Norimberka sdělují Sixtu Ölhafenovi, že jimi ustanovaný radní vyslaný na...
MZAB, G 3, signatura 1.7.1693
 • Ebrach
 • Nürnberg
1693
Ludvík, opat kláštera v Ebrachu, uděluje k užívání norimberskému měšťanovi Johannu Kesslerovi hamr...
MZAB, G 3, signatura 10.10.1555
 • Regensburg
1555
Hieronymus Seitentaler urovnává spor mezi Hans Wielandtem Řezna a Anežkou, vdovou po Pavlu Kohnovi...
MZAB, G 3, signatura 10.7.1451
 • Nürnberg
 • Oberschöllenbach
1451
Rytíř Wernher von Parsberg, fojt, a konšelé města Norimberka uvádějí Kunze Halbgewachsena do jeho...
MZAB, G 3, signatura 11.1.1532
 • Riedsend
 • Augsburg
1532
Bartoloměj Weyhenmair z Riedsendu potvrzuje, že mu převorka a klášter sv. Markéty v Augšpurku...
MZAB, G 3, signatura 11.12.1484
 • Regensburg
1484
Leonhard Portner, fojt v Řezně, potvrzuje, že dům zdejšího měšťana Hannse Egkstaina byl vydražen a...
MZAB, G 3, signatura 11.3.1573
 • Nürnberg
1573
Andreas Imhof, zástupce fojta, a konšelé města Norimberka vidimují listinu císaře Maxmiliána II. z...
MZAB, G 3, signatura 11.4.1575
 • Nürnberg
 • Zirndorf
1575
Andreas Imhof, zástupce fojta, a konšelé města Norimberka vidimují na žádost Ruprechta Erdingera...
MZAB, G 3, signatura 11.5.1579
 • Passau
 • Österreich
1579
Biskup Urban z Pasova uděluje desátky z několika míst v Rakousích Hansi Raeberovi.
MZAB, G 3, signatura 12. 3. 1339
 • Nürnberg
1339
Císař Ludvík Bavorský uděluje bratřím Fridrichovi a Johannovi šest nově založených rybníků u...
MZAB, G 3, signatura 12.11.1500
 • Nürnberg
1500
Kurfiřt Joachim I. Brandenburský souhlasí s udělením roční renty 200 zlatých z daně města...
MZAB, G 3, signatura 12.11.1653
 • Zirndorf
1653
Sourozenci Wurnovi přenechávají Konrádu a Hansovi Eisenovi a jejich potomkům desátky z pozemků v...
MZAB, G 3, signatura 12.3.1537
 • Nürnberg
 • Schwabach
 • Zirndorf
1537
Purkmistr a radní města Schwabach potvrzují, že Wolff Cristoff z Wisentau, knížecí hejtman v...
MZAB, G 3, signatura 12.4.1486
 • Neunkirchen am Brand
 • Eschenau
1486
Soudci soudů v Neunkirchenu a Eschenau potvrzují výpověď a rozsudek sporu mezi různými lidmi...
MZAB, G 3, signatura 12.5.1497
 • Nürnberg
 • Worms
1497
Purkmistr a rada města Norimberka sdělují Sixtu Ölhafenovi, že za krátko vypraví poselstvo na sněm...
MZAB, G 3, signatura 12.7.1677
 • Zirndorf
1677
Magdaléna Marie, vdova po Jeronýmu Murinovi, přenechává Hansi Eisenovi desátky z některých pozemků...
MZAB, G 3, signatura 12.8.1740
 • Nürnberg
1740
Potvrzení, že v r. 1614 Eliáš Ölhafen zakoupil pro sebe a své potomky hrobku na hřbitově sv. Jana.
MZAB, G 3, signatura 12.9.1681
 • Hallerstein
1681
Hans Joachim Haller von Hallerstein uděluje Janu Pavlovi Gwandschneiderovi a jeho strýci dvě...
MZAB, G 3, signatura 13.4.1526
 • Spalt
1526
Notář Jan Stirner, klerik diecéze Eichstadt, potvrzuje, že kapitula sv. Mikuláše ve Spaltu svěřila...
MZAB, G 3, signatura 13.5.1495
 • Nürnberg
1495
Rytíř Wolf z Parsbergu, fojt, a konšelé města Norimberka potvrzují, že Hans Wolff, měšťan z...

Stránky