Jste zde

BayHStA, 3. Pionierbataillon (Frieden)

Archiv

Zkratka archivu: 
BayHStA
Oddělení archivu: 
Abt. IV (Kriegsarchiv)

Fond

Název fondu: 
3. Pionierbataillon (Frieden)
Popis fondu: 
Der Aktenbestand umfasst die Akten des in Ingolstadt stationierten Pionierbataillons, das bis zu seiner Umbenennung 1912 "1. Pionierbataillon" hieß.
Rozsah fondu: 
1199
Metráž fondu: 
35,2
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-BayHStA, 3. Pionierbataillon (Frieden)
Název archivní pomůcky: 
3. Pionierbataillon (Frieden)
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1872-1914
Autoři archivní pomůcky: 
Bärbel Köhler
Georg Rumpler
Dr. Lothar Saupe
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Signatury bohemik: 
1044, 1096
Popis bohemik: 
Odstřelení nadjezdu na silnicí Ostendstraße v Norimberku nad železniční tratí Norimberk-Cheb na žádost inspekce novostaveb I Norimberk, zpráva, 1913 (č. 1044); různé, uvnitř m.j.: 14. výroční zpráva Spolku na pomoc německým říšským příslušníkům v Praze za rok 1899 (č. 1096)

Vertical Tabs