Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Slavnostní prezentace Portálu „Porta fontium“

Webový portál „Porta fontium“ byl slavnostně dne 22. listopadu za přítomnosti PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele archivní správy a spisové služby MV ČR, dr. Adalberta Weiße, Ministeriálního ředitele Bavorského státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění a Brigitty Brunnerové, vládní prezidentky Horní Falce, představem veřejnosti. Webový portál „Porta fontium“ je výsledkem projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“, financovaného z prostředků programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a České republiky.

Stránky

Partneři


 
 

 
 

Impressum

Česká republika
Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12  Plzeň
Tel.: +420 377 236 263

portafontium@soaplzen.cz

Webmaster: Petr Kocourek