Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

Logo Ziel 3 - Cíl 3Odborná konference v rámci projektu Evropské unie

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi.

Česko-německá archivní konference se uskuteční v Chebu ve dnech 21. – 23. května 2012 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Jedná se o odborné pracovní setkání českých a německých archivářů ze západních Čech, Saska a Durynska. Zamýšleným cílem je v neposlední řadě navázání živých osobních kontaktů, které budou nadále využívány pro získávání rešerší a k výměně potřebných informací. Samozřejmě budou zodpovězeny také otázky organizace archivů, historie a tvorby fondů i přístupnosti archiválií.

Stránky

Partneři


 
 

 
 

Impressum

Česká republika
Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12  Plzeň
Tel.: +420 377 236 263

portafontium@soaplzen.cz

Webmaster: Petr Kocourek