Místo: Regensburg (Řezno)
Datace: 07.07.1630
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Jindřichovice č. 3

 
   
/ 0