Místo: Wien (Vídeň)
Laufzeit: 28. 11. 1559
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina archivu města Žihle lio1

 
   
/ 0