Sie sind hier

Listina archivu města Žihle lio1

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
387
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
28. 11. 1559

Vertikale Reiter

Enthält
Regest: 

Ferdinand I. obnovuje stará privilegia, povyšuje Žihli na městečko a uděluje jí městský znak, výroční trhy a právo pečetit zeleným voskem

Druck: 
Listina přepsána a přeložena ve strojopisné vlastivědné práci F. Gohouta (rkp 2) s. 103-107.
Bemerkung: 
Listina obsahuje barevné vyobrazení uděleného znaku.
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)