Jste zde

Listina archivu města Žihle lio1

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
387
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
28. 11. 1559

Vertical Tabs

Obsah
Regest: 

Ferdinand I. obnovuje stará privilegia, povyšuje Žihli na městečko a uděluje jí městský znak, výroční trhy a právo pečetit zeleným voskem

Literatura: 
Listina přepsána a přeložena ve strojopisné vlastivědné práci F. Gohouta (rkp 2) s. 103-107.
Poznámka: 
Listina obsahuje barevné vyobrazení uděleného znaku.
Místo: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)