Místo: Regensburg (Řezno, Castra Regina, Reginum, Ratisbona,...
Datace: 17. 2. 1652
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Listina města Velhartice L4

 
   
/ 0