Místo: Milínov (Millinow) [část obce Hlavňovice, okres Klatovy],...
Datace: 1785-1828 Datace popisovaného obsahu: 1720–1828
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Dominikální pozemková kniha

 
   
/ 0