Místo: Holyně (Hollin), Jezerce (Gesürzen), Lom u Stříbra (Lohm),...
Datace: 1792–1824 Datace popisovaného obsahu: 1786–1824
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0