Místo: Boříkovy (Bořikau, Borzikau)
Datace: 1804–1847
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Hlavní kniha aktiv a pasiv

 
   
/ 0