Místo: Dolejší Těšov (Unter-Tieschau), Hořejší Těšov (Ober-...
Datace: 1841–1879
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0