Kronika obce

Identifikátory

Datace
Datace: 
1981-1999

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 
Na stranách 4-10 popis obce a okolí, fauny a flory a statistické údaje ze sčítání lidu. Obsahuje seznamy narozených, zemřelých a vystěhovavších se z obce v jednotlivých letech.
Poznámka: 
V SOkA Klatovy jsou uloženy přílohy ke kronice z let 1978-1995.