Kronika obce

Identifikátory

Datace
Datace: 
1929-1940

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

folia 2v – 30r, 162v – 164v: popis obce, pověst o založení, dějiny obce;
folia 27v, 28r: náčrtek katastru obce;
folia 61r, 62r: vlepeny fotografie (11 ks) starostů obce;
folio 68v: vlepena fotografie starosty Josefa Chmelenského;
folio 69r: vlepena fotografie obecního kronikáře Františka Palečka;
folio 69v: vlepena fotografie budovy školy;
folio 70r: vlepena fotografie kapličky na návsi;
folio 85r: vlepena fotografie předsedy MŠR Josefa Pinkase;
folio 86v: vlepena fotografie obecního domku;
folio 87v: vlepeny pohlednice (2 ks) – pohled na obec, kaplička;
folia 97v, 128v, 149r: vlepeny fotografie (4 ks) pomníku padlých vojínů;
folio 113v: vlepeny fotografie (2 ks) zvonu v kapličce;
folio 126r: vlepena fotografie Václava Hozmana, nájemce statku Bešetín;
folio 127v: vlepena fotografie děkana Josefa Rypla;
folio 133r: vlepena fotografie Jana Zdeňka, nar. 24. 6. 1853;
folia 140v, 141r: vlepeny fotografie (10 ks) členů obecního zastupitelstva v r. 1940;
folio 147r: vlepeny fotografie (6 ks) živnostníků v obci;
folio 148v: vlepeny fotografie (2 ks) obce;
folia 151r, 152r: vlepeny fotografie (4 ks) posledního dřevěného domu v obci a ochranného valu;
folia 153r – 162r: soupis obyvatel obce dle čp.;
folia 165r – 166v: soupis obyvatel osady Bešetín dle čp.;
folio 178v: vlepena fotografie Josefa Pinkase, bývalého truhláře;
folia 181r – 187r: index ke kronice