Listina města Kladruby L24

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
20. 4. 1785

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť vydavatele přivěšena na žlutočerné hedvábné šňůře v dřevěném pouzdře
Obsah
Regest: 

Josef II., císař římský a král český, potvrzuje privilegia města Kladruby a rozšiřuje termíny výročních trhů o den po neděli nebo po svátku

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)