Listina města Kladruby L20

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
17. 5. 1629

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
2 přitištěné pečeti
Obsah
Regest: 

Jakub Kryštof, opat kláštera kladrubského, a konvent kláštera kladrubského uzavírají s městem Kladruby smlouvu o výměně pozemků poblíž města Kladruby.

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: 
  • Kladruby (Kladrau)
Poloha f: 
POINT (0 0)