Listina města Kladruby L15

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
16. 6. 1584

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
2 přitištěné pečeti
Obsah
Regest: 

Výpis z desek zemských (kvatern památný brunátný) listiny Ondřeje, opata kláštera kladrubského, z 26. 2. 1584 o změně poddanských dávek města Kladrub vůči klášteru

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Místo: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (0 0)