Listina města Kladruby L12

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
23
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
6. 9. 1494

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
2 pečeti (opat, konvent) přivěšené na pergamenových proužcích
Obsah
Regest: 

Jan, opat kláštera kladrubského, Jan, probošt v Přešticích, Blažek, probošt v Městě Touškově a konvent kláštera kladrubského prodávají kladrubským měšťanům dvůr Brdec.

Literatura: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Místo: