Jste zde

Listina archivu města Žihle lio2

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
387
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
07. 05. 1599

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
dochovaná pečeť města Jesenice
Obsah
Regest: 

Mikuláš Libštejnský z Kolovrat potvrzuje Žihli privilegia a uděluje právo vařit pivo

Literatura: 
Listina přepsána a přeložena ve strojopisné vlastivědné práci F. Gohouta (rkp 2) s. 122-123.
Místo: 
  • Žihle (Schöles)
Poloha f: 
POINT (0 0)