Jste zde

Census 1910 - soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Plánice)

Bližanovy (69 domů, souhrn)
Bližanovy - Pohoří (27 domů, souhrn)
Brod (20 domů, souhrn)
Brod - Vlčnov (20 domů, souhrn)
Buršice (28 domů, souhrn)
Číhaň (11 domů, souhrn)
Číhaň - Nový Dvůr (5 domů, souhrn)
Číhaň - Plánička (16 domů, souhrn)
Kolinec (85 domů, souhrn)
Kolinec - Konín (8 domů, souhrn)
Kolinec - Ujčín (35 domů, souhrn)
Kovčín (51 domů, souhrn)
Kvasetice (63 domů, souhrn)
Kvasetice - Lovčice (25 domů, souhrn)
Letovy (36 domů, souhrn)
Loužná (46 domů, souhrn)
Milčice (47 domů, souhrn)
Miřenice (45 domů, souhrn)
Miřenice - Otěšín (13 domů)
Miřenice - Sedlečko (6 domů, souhrn)
Mlázovy (47 domů, souhrn)
Mlázovy - Lukoviště (45 domů, souhrn)
Mlázovy - Vlčkovice (souhrn)
Mlýnské Struhadlo (42 domů, souhrn)
Mlýnské Struhadlo - Mlynářovice (24 domů, souhrn)
Myslív (75 domů, souhrn)
Myslív - Nový Dvůr (18 domů, souhrn)
Nalžovské Hory (124 domů, souhrn)
Nalžovy (62 domů, souhrn)
Nalžovy - Zahrádka (12 domů, souhrn)
Nehodiv (52 domů, souhrn)
Němčice (66 domů, souhrn)
Neprochovy (35 domů, souhrn)
Plánice (50 domů, souhrn)
Plánice - Nová Plánice (souhrn)
Plichtice (souhrn)
Plichtice - Hnačov (39 domů, souhrn)
Plichtice - Skránčice (25 domů, souhrn)
Strážovice (souhrn)
Štipoklasy (57 domů, souhrn)
Těchonice (47 domů, souhrn)
Újezd u Plánice (80 domů, souhrn)
Ústaleč (20 domů)
Ústaleč - Krutěnice (17 domů, souhrn)
Velenovy (32 domů, souhrn)
Zavlekov - Mladice (20 domů, souhrn)
Zavlekov - Tužice (28 domů, souhrn)
Zdebořice (souhrn)
Zdebořice - Křížovice (souhrn)
Zdebořice - Vracov (souhrn)
Žďár (48 domů, souhrn)
Aujezd, Oujezd (80 Häuser, Sammelbogen)
Austaletz, Oustalec (20 Häuser)
Austaletz - Krutenitz (17 Häuser, Sammelbogen)
Blizanow (69 Häuser, Sammelbogen)
Blizanow - Pohoř (27 Häuser, Sammelbogen)
Brod (20 Häuser, Sammelbogen)
Brod - Wlčnow (20 Häuser, Sammelbogen)
Burschitz (28 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň (11 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Neuhof (5 Häuser, Sammelbogen)
Čihaň - Planička (16 Häuser, Sammelbogen)
Ellischau (62 Häuser, Sammelbogen)
Ellischau - Zahradka (12 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz (85 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Aučin, Oučín (35 Häuser, Sammelbogen)
Kolinetz - Konin (8 Häuser, Sammelbogen)
Kowčin, Kozčín (51 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz (63 Häuser, Sammelbogen)
Kwasetitz - Lowčitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Letow (36 Häuser, Sammelbogen)
Loužna (46 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz, Měřenice (45 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz - Sedlečko (6 Häuser, Sammelbogen)
Měřenitz - Wotěschin (13 Häuser)
Milschitz (47 Häuser, Sammelbogen)
Misliw, Myslivo (75 Häuser, Sammelbogen)
Misliw - Neuhof (18 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow (47 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow - Lukowischt (45 Häuser, Sammelbogen)
Mlazow - Wlčkowitz (Sammelbogen)
Nehodiw, Nehodivo (52 Häuser, Sammelbogen)
Němčitz (66 Häuser, Sammelbogen)
Neprachow, Neprachov (35 Häuser, Sammelbogen)
Planitz (50 Häuser, Sammelbogen)
Planitz - Neu-Planitz (Sammelbogen)
Plichtitz (Sammelbogen)
Plichtitz - Hnadschow (39 Häuser, Sammelbogen)
Plichtitz - Skranschitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Silberberg, Stříbrné Hory (124 Häuser, Sammelbogen)
Stipoklas (57 Häuser, Sammelbogen)
Stobořitz, Stobořice (Sammelbogen)
Stobořitz - Křižowitz (Sammelbogen)
Stobořitz - Wratzow, Vrácovy (Sammelbogen)
Straschowitz (Sammelbogen)
Struhadlo (42 Häuser, Sammelbogen)
Struhadlo - Mlinařowitz (24 Häuser, Sammelbogen)
Těchonitz (47 Häuser, Sammelbogen)
Welenow (32 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Klementitz, Zamlekov - Klementice (20 Häuser, Sammelbogen)
Zamlekau - Tužitz (28 Häuser, Sammelbogen)
Žďar (48 Häuser, Sammelbogen)