Jste zde

Census 1910 - soudní okres Klatovy (Gerichtsbezirk Klatovy)

Běšiny (102 domů, souhrn)
Běšiny - Hubenov (6 domů, souhrn)
Bezděkov (souhrn)
Bezděkov - Kal (11 domů, souhrn)
Bezděkov - Poborovice (12 domů, souhrn)
Bezděkov - Vítaná (14 domů, souhrn)
Bezpravovice (souhrn)
Bezpravovice - Lučice (17 domů, souhrn)
Bezpravovice - Slatina (20 domů, souhrn)
Bolešiny (64 domů, souhrn)
Boříkovy (26 domů, souhrn)
Boříkovy - Bernartice (31 domů, souhrn)
Boříkovy - Hradiště (12 domů, souhrn)
Brtí (23 domů, souhrn)
Brtí - Božtěšice (8 domů, souhrn)
Brtí - Javoříčko (6 domů, souhrn)
Brtí - Viteň (26 domů, souhrn)
Březí (23 domů, souhrn)
Březí - Horní Němčice (11 domů, souhrn)
Březí - Hynkovice (3 domy, souhrn)
Březí - Mladotice (4 domy, souhrn)
Bystré (31 domů, souhrn)
Bystré - Kocourov (32 domů, souhrn)
Bystré - Nový Čestín (9 domů, souhrn)
Čachrov (47 domů, souhrn)
Čachrov - Hořákov (13 domů, souhrn)
Čachrov - Zahrádka (17 domů, souhrn)
Dehtín (22 domů, souhrn)
Dolany (115 domů, souhrn)
Dolany - Balkovy (12 domů, souhrn)
Dolní Lhota (25 domů, souhrn)
Domažličky (17 domů, souhrn)
Domažličky - Újezdec (10 domů, souhrn)
Drslavice (35 domů, souhrn)
Drslavice - Věckovice (14 domů, souhrn)
Dubová Lhota (22 domů, souhrn)
Habartice (46 domů, souhrn)
Habartice - Kvaslice (8 domů, souhrn)
Habartice - Vítkovice (23 domů, souhrn)
Hoštice (23 domů)
Hoštice - Hoštičky (31 domů, souhrn)
Chlistov (71 domů, souhrn)
Chlistov - Střítež (15 domů, souhrn)
Chocomyšl (38 domů, souhrn)
Chocomyšl - Kaničky (15 domů, souhrn)
Chudenice (171 domů, souhrn)
Janovice nad Úhlavou (120 domů, souhrn)
Javor (31 domů, souhrn)
Javor - Loučany (12 domů, souhrn)
Jesení (24 domů, souhrn)
Jesení - Bradné (15 domů, souhrn)
Jesení - Chřepice (13 domů, souhrn)
Jesení - Onen Svět (16 domů, souhrn)
Jindřichovice (43 domů, souhrn)
Jindřichovice - Sluhov (10 domů, souhrn)
Klatovy - Beňovy (souhrn)
Klatovy - Korálkov (1 dům, souhrn)
Klatovy - Město (197 domů, souhrn)
Klatovy - Pražské předměstí (178 domů, souhrn)
Klatovy - Říšské předměstí (181 domů, souhrn)
Klatovy - Vídeňské předměstí (123 domů, souhrn)
Klenová (53 domů, souhrn)
Kokšín (souhrn)
Kokšín - Vosí (souhrn)
Koryta (souhrn)
Kroměždice (32 domů, souhrn)
Křištín (19 domů, souhrn)
Křištín - Dobrá Voda (8 domů, souhrn)
Křištín - Střeziměř (24 domů, souhrn)
Kydliny (souhrn)
Lhovice (53 domů, souhrn)
Luby (77 domů, souhrn)
Lukavice (18 domů, souhrn)
Lukavice - Kněžice (souhrn)
Lukavice - Kozí (13 domů, souhrn)
Makov (souhrn)
Malá Víska (souhrn)
Malechov (36 domů, souhrn)
Malechov - Výrov (14 domů, souhrn)
Malonice (45 domů, souhrn)
Malonice - Tajanov (15 domů, souhrn)
Měcholupy (souhrn)
Mezihoří (souhrn)
Mlýnec (29 domů, souhrn)
Mochtín (48 domů, souhrn)
Mochtín - Lhůta (14 domů, souhrn)
Mochtín - Těšetiny (30 domů, souhrn)
Myslovice (53 domů, souhrn)
Nemilkov (38 domů, souhrn)
Nemilkov - Braníčkov (8 domů, souhrn)
Nemilkov - Tvrdoslav (13 domů, souhrn)
Neznašovy (souhrn)
Novákovice - Lomec (11 domů, souhrn)
Obytce (69 domů, souhrn)
Ondřejovice (22 domů, souhrn)
Ondřejovice - Hvízdalka (15 domů, souhrn)
Ostřetice (25 domů, souhrn)
Ostřetice - Makalovy (4 domy, souhrn)
Otín (36 domů, souhrn)
Otín - Kamýk (30 domů, souhrn)
Otín - Těšnice (4 domy, souhrn)
Pečetín (48 domů, souhrn)
Petrovičky (29 domů, souhrn)
Petrovičky - Hůrka (souhrn)
Petrovičky - Třebíšov (souhrn)
Podolí (18 domů, souhrn)
Podolí - Javoří (12 domů, souhrn)
Podolí - Tržek (16 domů, souhrn)
Poleň (72 domů, souhrn)
Poleňka (17 domů, souhrn)
Poleň - Liška (20 domů, souhrn)
Předslav (75 domů, souhrn)
Radinovy (38 domů, souhrn)
Rajské (12 domů, souhrn)
Rohozno (20 domů, souhrn)
Rovná (20 domů, souhrn)
Rovná - Lehom (20 domů, souhrn)
Řakom (25 domů, souhrn)
Slavošovice (26 domů, souhrn)
Sobětice (33 domů, souhrn)
Sobětice - Kosmáčov (10 domů, souhrn)
Srbice (33 domů, souhrn)
Srbice - Újezdec (18 domů, souhrn)
Strážov (223 domů, souhrn)
Struhadlo (21 domů, souhrn)
Svrčovec (66 domů, souhrn)
Svrčovec - Andělice (9 domů, souhrn)
Štěpánovice (37 domů, souhrn)
Štěpánovice - Vícenice (20 domů, souhrn)
Švihov (236 domů, souhrn)
Tajanov (32 domů, souhrn)
Tetětice (20 domů, souhrn)
Točník (65 domů, souhrn)
Trnčí (30 domů, souhrn)
Trnčí - Chlumská (11 domů, souhrn)
Tupadly (55 domů, souhrn)
Týnec (61 domů, souhrn)
Týnec - Horní Lhota (16 domů, souhrn)
Týnec - Loreta (7 domů, souhrn)
Týnec - Rozpáralka (3 domy, souhrn)
Úloh (25 domů, souhrn)
Vacovy (21 domů, souhrn)
Veselí (18 domů, souhrn)
Vrhaveč (50 domů, souhrn)
Zahorčice (27 domů, souhrn)
Zahorčice - Opálka (17 domů, souhrn)
Zdeslav (28 domů, souhrn)
Aichen (22 Häuser, Sammelbogen)
Auloch, Ouloch (25 Häuser, Sammelbogen)
Běschin (102 Häuser, Sammelbogen)
Běschin - Hubenau (6 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau (Sammelbogen)
Bezděkau - Gall (11 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau - Poborowitz (12 Häuser, Sammelbogen)
Bezděkau - Schönwillkomm (14 Häuser, Sammelbogen)
Birkau (23 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Hinkowitz (3 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Mladotitz (4 Häuser, Sammelbogen)
Birkau - Němčitz (11 Häuser, Sammelbogen)
Bistry (31 Häuser, Sammelbogen)
Bistry - Kocourow (32 Häuser, Sammelbogen)
Bistry - Neu Čestin (9 Häuser, Sammelbogen)
Boleschin (64 Häuser, Sammelbogen)
Bořikau (26 Häuser, Sammelbogen)
Bořikau - Bernartitz (31 Häuser, Sammelbogen)
Bořikau - Hradischt (12 Häuser, Sammelbogen)
Brti (23 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Božetitz, Brtí - Božetice (8 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Jawoři, Brti - Gaberl (6 Häuser, Sammelbogen)
Brti - Witten (26 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau (47 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau - Hořakow (13 Häuser, Sammelbogen)
Čachrau - Zahradka (17 Häuser, Sammelbogen)
Chlistau (71 Häuser, Sammelbogen)
Chlistau - Střiteř (15 Häuser, Sammelbogen)
Chocomischl (38 Häuser, Sammelbogen)
Chocomischl - Kanitschek (15 Häuser, Sammelbogen)
Chudenitz (171 Häuser, Sammelbogen)
Dechtin (22 Häuser, Sammelbogen)
Dolan (115 Häuser, Sammelbogen)
Dolan - Balkow (12 Häuser, Sammelbogen)
Domažlitzl (17 Häuser, Sammelbogen)
Domažlitzl - Aujezdl (10 Häuser, Sammelbogen)
Drosau (223 Häuser, Sammelbogen)
Drslawitz (35 Häuser, Sammelbogen)
Drslawitz - Wietzkowitz, Drslawitz - Wickowitz, Drslavice - Víckovice (14 Häuser, Sammelbogen)
Elhowitz (53 Häuser, Sammelbogen)
Gesen (24 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Broden (15 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Jenewelt (16 Häuser, Sammelbogen)
Gesen - Kühberg (13 Häuser, Sammelbogen)
Grillendorf, Cvrčoves (66 Häuser, Sammelbogen)
Grillendorf - Angelitz, Cvrčoves - Andělice (9 Häuser, Sammelbogen)
Habartitz (46 Häuser, Sammelbogen)
Habartitz - Kwaschlitz (8 Häuser, Sammelbogen)
Habartitz - Witkowitz (23 Häuser, Sammelbogen)
Hoschtitz (23 Häuser)
Hoschtitz - Klein Hoschtitz (31 Häuser, Sammelbogen)
Janowitz (120 Häuser, Sammelbogen)
Jawor (31 Häuser, Sammelbogen)
Jawor - Loutschan (12 Häuser, Sammelbogen)
Jindřichowitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Jindřichowitz - Sluhow (10 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Benhof (Sammelbogen)
Klattau - Koralkow (1 Haus, Sammelbogen)
Klattau - Prager Vorstadt (178 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Reichsvorstadt (181 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Stadt (197 Häuser, Sammelbogen)
Klattau - Wiener Vorstadt (123 Häuser, Sammelbogen)
Klein Petrowitz (29 Häuser, Sammelbogen)
Klein Petrowitz - Hurka (Sammelbogen)
Klein Petrowitz - Střebischow, Střebišov (Sammelbogen)
Klenau, Klenové (53 Häuser, Sammelbogen)
Kokschin (Sammelbogen)
Kokschin - Wossi (Sammelbogen)
Koryt (Sammelbogen)
Křischtin (19 Häuser, Sammelbogen)
Křischtin - Gutwasser (8 Häuser, Sammelbogen)
Křischtin - Střezměř (24 Häuser, Sammelbogen)
Kroměžlitz, Kroměžlice (32 Häuser, Sammelbogen)
Kydlin (Sammelbogen)
Lub (77 Häuser, Sammelbogen)
Lukawitz, Lukavec (18 Häuser, Sammelbogen)
Lukawitz - Kněžitz (Sammelbogen)
Lukawitz - Kuzau, Kuzí (13 Häuser, Sammelbogen)
Makow (Sammelbogen)
Malechau (36 Häuser, Sammelbogen)
Malechau - Weyrow, Malechau - Wyrow (14 Häuser, Sammelbogen)
Malonitz (45 Häuser, Sammelbogen)
Malonitz - Tajanow (15 Häuser, Sammelbogen)
Maloweska, Maloveska (Sammelbogen)
Měcholup (Sammelbogen)
Mezhoři (Sammelbogen)
Mlynetz (29 Häuser, Sammelbogen)
Mochtin (48 Häuser, Sammelbogen)
Mochtin - Lhuta (14 Häuser, Sammelbogen)
Mochtin - Teschetin (30 Häuser, Sammelbogen)
Myslowitz (53 Häuser, Sammelbogen)
Nemelkau, Nemělkov (38 Häuser, Sammelbogen)
Nemelkau - Braničkau (8 Häuser, Sammelbogen)
Nemelkau - Droslau (13 Häuser, Sammelbogen)
Neznaschau (Sammelbogen)
Nowakowitz - Lometz (11 Häuser, Sammelbogen)
Obitz (69 Häuser, Sammelbogen)
Ondřowitz, Ondřovice (22 Häuser, Sammelbogen)
Ondřowitz - Hwizdalka (15 Häuser, Sammelbogen)
Pečetin (48 Häuser, Sammelbogen)
Podol (18 Häuser, Sammelbogen)
Podol - Jawoři (12 Häuser, Sammelbogen)
Podol - Trschek (16 Häuser, Sammelbogen)
Polenka (17 Häuser, Sammelbogen)
Polin (72 Häuser, Sammelbogen)
Polin - Puschberg, Poleň - Pušperk (20 Häuser, Sammelbogen)
Prawowitz, Pravovice (Sammelbogen)
Prawowitz - Lučitz (17 Häuser, Sammelbogen)
Prawowitz - Slatin (20 Häuser, Sammelbogen)
Předslaw (75 Häuser, Sammelbogen)
Radinau (38 Häuser, Sammelbogen)
Rakom (25 Häuser, Sammelbogen)
Rejsko (12 Häuser, Sammelbogen)
Rohozna (20 Häuser, Sammelbogen)
Ruwna, Růvná (20 Häuser, Sammelbogen)
Ruwna - Lehom (20 Häuser, Sammelbogen)
Schwihau (236 Häuser, Sammelbogen)
Slawoschowitz (26 Häuser, Sammelbogen)
Sobětitz (33 Häuser, Sammelbogen)
Sobětitz - Kosmačow, Kozmačov (10 Häuser, Sammelbogen)
Srbitz (33 Häuser, Sammelbogen)
Srbitz - Aujezdl, Oujezdec (18 Häuser, Sammelbogen)
Štěpanowitz (37 Häuser, Sammelbogen)
Štěpanowitz - Wicenitz (20 Häuser, Sammelbogen)
Struhadly (21 Häuser, Sammelbogen)
Tajanow (32 Häuser, Sammelbogen)
Teinitzl (61 Häuser, Sammelbogen)
Teinitzl - Loreta (7 Häuser, Sammelbogen)
Teinitzl - Ober-Lhota (16 Häuser, Sammelbogen)
Teinitzl - Rosparalka (3 Häuser, Sammelbogen)
Tětětitz (20 Häuser, Sammelbogen)
Točnik (65 Häuser, Sammelbogen)
Trntsch (30 Häuser, Sammelbogen)
Trntsch - Chlumska (11 Häuser, Sammelbogen)
Tupadl (55 Häuser, Sammelbogen)
Unter Lhota (25 Häuser, Sammelbogen)
Watzau (21 Häuser, Sammelbogen)
Weseli (18 Häuser, Sammelbogen)
Wostřetitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Wostřetitz - Makalow (4 Häuser, Sammelbogen)
Wotin (36 Häuser, Sammelbogen)
Wotin - Kamenik (30 Häuser, Sammelbogen)
Wotin - Těschnitzl (4 Häuser, Sammelbogen)
Wrhaweč (50 Häuser, Sammelbogen)
Zahorčitz (27 Häuser, Sammelbogen)
Zahorčitz - Opalka (17 Häuser, Sammelbogen)
Zdaslaw, Zdaslav (28 Häuser, Sammelbogen)