Jste zde

Staatsarchiv Nürnberg

Archiv

Staatsarchiv Nürnberg
Archivstraße 17
90408 Nürnberg

tel.: 0911/935190
fax: 0911/9351999

E–mail: poststelle@stanu.bayern.de

Otevírací doba: po, út, čt 8.00-16.00; st 8.00-20.00 (nutno se předem telefonicky ohlásit); pá 8.00-12.30 hod

Staatsarchiv Nürnberg, detašované pracoviště Lichtenau
Von-Heydeck-Straße 1
91586 Lichtenau

tel.: 09827/9279-0
fax: 09827/9279-122

E–mail: lichtenau@stanu.bayern.de

Otevírací doba: dle domluvy

Užívání se řídí uživatelským řádem pro státní archivy Bavorska ze dne 16. ledna 1990 (Sbírka zákonů a nařízení str. 6) v aktuálně platném znění, v němž jsou upraveny i uživatelské poplatky.

Státní archiv Norimberk je příslušným odborným státním úřadem pro veškeré otázky týkající se archivnictví ve vládním obvodě Střední Franky/Mittelfranken. Jako historickému obvodu jsou mu přidělena území ležící v jižní části Franckého říšského okresu a spadající na začátku 19. století k Bavorskému království, jejichž vládní sídla se nacházela na území vládního obvodu; přitom se nezohledňuje územní reforma z roku 1972. Moderní obvod tvoří vládní obvod Střední Franky, zřízený v roce 1837 ve svých současných, částečně pozměněných hranicích. Vzhledem k písemnostem notářství od r. 1862 zahrnuje území Vrchního zemského soudu Norimberk (Střední Franky, Horní Falcko a dolnobavorské obvodní soudy Kelheim a Straubing, přiřazené k Zemskému soudu Řezno/Regensburg). Dokumenty notářství, finančních úřadů, pozemkových knih a jiné materiály jsou částečně z důvodů ochrany údajů uživatelům nepřístupné a nacházejí se na detašovaném pracovišti Lichtenau.

Stručná historie archivu

Státní archiv (od r. 1970; 1806 Královský bavorský archiv, 1852 archivní konservatorium, 1875 Krajský archiv, 1921 Bavorský státní archiv) vznikl z archivu říšského města Norimberka, který připadl v roce 1806 bavorskému státu.  Nejdůležitější tvůrci archivních dokumentů jsou v období před rokem 1806 říšské město Norimberk, knížectví Braniborsko-Ansbach, metropolitní kapitula Eichstätt náležející k Franckému říšskému okresu (z něhož přešly části území spolu s rezidenčním městem v roce 1972 pod správní obvod Horní Bavorsko), řád Německých rytířů, menší říšská města (Rothenburg ob der Tauber, Weißenburg [i. Bay.] a Windsheim) a immediátní říšské rytířstvo (kanton Altmühl), mezi nimiž zaujímají zvláštní postavení maršálové von Pappenheim jakožto držitelé dědičného úřadu říšského maršála, kteří byli imatrikulováni při kantonu Kocher. Ve století 19. a 20. jsou to bavorské státní úřady i říšské a spolkové úřady střední a nižší správní úrovně nacházející se ve správním obvodě Střední Franky. Bavorská archivní konservatorium Ansbach, zřízená na základě archivu knížectví Braniborsko-Ansbach, která pojala od r. 1807 i části archivů mediatizovaných říšských měst Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl a Windsheim a také menších panství a dále pak v letech 1810/15 části eichstättského archivu, se sloučila na přelomu let 1821/22 s archivem v Norimberku. Po zrušení archivního konservatoria Eichstätt v r. 1817 přešly další eichstättské ústřední fondy do archivu v Neuburgu a. d. Donau a v letech 1882/89 se dostaly do Norimberku. 1888–1909 byly archivní dokumenty pocházející z Norimberku a říšských měst, týkající se především nadací (jako špitál Sv. Ducha) a nemovitostí ve městě, předány do nově zřízeného (1864/65) norimberského Městského archivu (zčásti výměnou za archivní materiály o výsostných právech říšských měst a o vlastnictví statků na venkově). Díky včas provedenému vyskladnění (na 36 záchranných míst) neutrpěl Státní archiv za druhé světové války skoro žádné ztráty. Nové přírůstky, jejichž počet ve fondech stále rostl díky stoupajícímu počtu dodávaných materiálů z úřadů, si vynutily od r. 1960 zřízení nových detašovaných úložišť. Od r. 1975 následovala přestavba bývalé norimberské pevnosti Lichtenau pro účely archivu a v roce 1983 je oficiálně předána jako pobočka archivu (s restaurátorským pracovištěm pro francké Státní archivy). Stoupající počet odevzdávaných dokumentů koresponduje se stále se zvyšujícími nároky na užívání, konkrétně od r. 1921  (počet předkládaných archivních dokumentů v r. 1921: 3560 a v r. 2005: 27.260). Státní archiv získal svůj dnešní profil fondů díky delimitaci fondů mezi státními archivy v Bavorsku a těmi v Baden-Württembersku (viz. níže C předběžná poznámka), které se provedlo v posledních desetiletích za generálního ředitele Waltera Jaroschka.   Archivní budovy  Komplex, vybudovaný v roce 1880 jako první bavorská archivní účelová budova, dominuje v neorenesančním stylu vedle budovy depozitáře, stojícího v ulici Archivstraße (východní křídlo bylo za druhé světové války silně poškozeno a v letech 1946–1954 znovu obnoveno). Výstavní fasádu zdobí pod střešním okapem znaky starých územích ležících v tomto správním obvodě. Reprezentativní schodiště (restaurováno 1980) vede do prvního patra, kde se nachází (přednáškový) sál sloužící dnes především k výstavám. Severně od budovy s uloženými fondy se nachází úřední budova připojená spojovací chodbou (s kancelářskými prostory, technickým zázemím a místnostmi pro uživatele), západně od ní se pak nachází dům pro úředníky (postavený 1927), který slouží jako služební byt správce domu. Ve velitelském domě (se dvěmi kulatými věžemi), který byl až na fasádu stržen, se v Lichtenau nacházejí vedle kancelářských a uživatelských prostor také pořádací místnosti a depozitáře. Horní podlaží pěti kavalírů a budov na vnitřní obvodu města obehnaného hradbami jsou rovněž vybudovány jako depozitáře. Z pěti staveb pro dělostřelecké jednotky je jedna z nich využívána jako restaurátorská dílna.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

Minerva-Handbücher. Archive im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl. Berlin-New York 1974, S. 726–730.

Staatsarchiv Nürnberg (Kurzführer der staatlichen Archive Bayerns 9), München 1979.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 74.

Staatsarchiv Nürnberg (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge), München 1998.

Bayerischer Archivtag (Hrsg.), Handbuch der bayerischen Archive, München 2001, S. 35–37.

 

Inventáře

PREGER, Theodor. Die Handschriften des Historischen Vereins für Mittelfranken, Ansbach 1907.

BECK, Wilhelm. Die Urkunden des Historischen Vereins für Mittelfranken. II. Regesten, Ansbach 1919.

HANNAKAM, Karl – VEIT, Ludwig (Bearb.). Archiv der Freiherren Schenk von Geyern auf Schloß Syburg (Bayerische Archivinventare [BAI] 11), München 1958.

THIEL, Matthias (Bearb.). Archiv der Freiherren Stromer von Reichenbach auf Schloß Grünsberg. Teil 1: Urkunden (BAI 33), Neustadt a. d. Aisch 1972.

ADAM, Carl (Bearb.). Archiv der Freiherren Stromer von Reichenbach auf Schloß Grünsberg. Teil 2: Akten (BAI 34), Neustadt a. d. Aisch 1972.

RECHTER, Gerhard (Bearb.). Die Archive der Grafen und Freiherren von Seckendorff. Die Urkundenbestände der Schloßarchive Obernzenn, Sugenheim, Trautskirchen und Unternzenn (BAI 45–47), München 1993.

FLEISCHMANN, Peter (Bearb.), Die handgezeichneten Karten des Staatsarchivs Nürnberg bis 1806 (BAI 49), München 1998.

RECHTER, Gerhard (Bearb.), Die Archive der Familienstiftung von Crailsheim. Familienkonsulentie und Herrschaft Rügland. Aktenbände und Akten (BAI, in Vorbereitung).

 

Dějiny, organizace, struktura fondů

V. LÖHER, Franz. Das Kreisarchiv zu Nürnberg im neuen Gebäude. In: Archivalische Zeitschrift (AZ) 7 (1882) S. 298–314.

ALTMANN, Alfred. Das Staatsarchiv Nürnberg (früher Kreisarchiv für Mittelfranken) und das städtische Archiv. In: Maximilian Meyer (Bearb.), Nürnberg (Monographien deutscher Städte 23), Berlin-Friedenau 1927, S. 103–109.

SCHMID, Anton. Die bayerischen Archive im zweiten Weltkrieg. In: AZ 46 (1950) S. 41–76.

ADAM, Carl. Das Staatsarchiv Nürnberg – wie es wurde, wie es ist. In: Archive und Geschichtsforschung (Festschrift Fridolin Solleder), Neustadt a. d. Aisch 1966, S. 359–371.

JAROSCHKA, Walter. Beständebereinigung mit Franken. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern (MAB) 20 (1974) S. 2–21.

SCHUHMANN, Günther. Ein Staatsarchiv stellt sich vor. Staatsarchiv Nürnberg. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 11 (1976) S. 3 f.

JAROSCHKA, Walter. Franken in Geschichte und Gegenwart der staatlichen Archive Bayerns. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 40 (1980) S. 1–8.

Verwaltungsatlas Bayern. Atlas der Verwaltungs-, Planungs- und anderer Zuständigkeitsbereiche, hrsg. vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München o. J. [1981].

Die Festung Lichtenau. Bauliche Wiederherstellung durch das Landbauamt Ansbach für Zwecke des Staatsarchivs Nürnberg (Außenstelle Lichtenau), hrsg. vom Landbauamt Ansbach, Typoskript Ansbach 1983.

JAROSCHKA, Walter. Grenzüberschreitende Überlieferung in den staatlichen Archiven Bayerns. In: AZ 77 (1992) S. 35–67.

JAROSCHKA, Walter. Zentralisierung und Dezentralisierung im bayerischen Archivwesen. Voraussetzungen und Ergebnisse der Beständebereinigung. In: Hermann Bannasch (Hrsg.), Beständebildung, Beständeabgrenzung, Beständebereinigung. Verhandlungen des 51. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 1991 in Augsburg (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion 3), Stuttgart 1993, S. 37–51.

Archivtag „Archiv und Heimatpflege“ für die mittelfränkischen Stadt- und Heimatpfleger im Staatsarchiv Nürnberg am 11. März 1995, hrsg. vom Bayer. Landesverein für Heimatpflege e.V., München 1997 (S. 50–56 Zusammenstellung für das Staatsarchiv einschlägiger Literatur).

RECHTER, Gerhard. Beständebereinigung in Franken. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 61 (1998) S. 165–177.

 

Využívání archiválií a jednotlivé fondy

PETZ, Johann. Der Reichsstadt Nürnberg Archivwesen. In: AZ 10 (1885) S. 158–192.

RIEDER, Otto. Das kgl. Kreisarchiv Neuburg an der Donau und seine Vorläufer seit 1785. 4. Die zentralisierte Registratur und das Archivkonservatorium zu Eichstätt. In: AZ 12 (1887) S. 161–172.

PRINZ V. ISENBURG, Wilhelm Karl. Einrichtung und Inhalt des Gräflich Pappenheimischen Archivs zu Pappenheim. In: AZ 38 (1929) S. 295–299.

PUCHNER, Otto. Der Bestand „Nürnberger Prozesse“ im Staatsarchiv Nürnberg. In: Wehrwissenschaftliche Rundschau 6 (1956) S. 93–97.

SCHUHMANN, Günther. Hermann Schreibmüllers wissenschaftlicher Nachlaß. In: 77. Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken 1957, S. 228–230.

LAMPE, Karl H. Die Auflösung des Deutschordenshauptarchives zu Mergentheim. In: AZ 57 (1961) S. 66–130.

BORSA, Ivan. Die Geschichte des Hunyadi-Brandenburgischen Archivs. In: AZ 62 (1966) S. 144–168.

PUCHNER, Otto. Seelenbeschreibungen im Hochstift Eichstätt aus den Jahren 1741 und 1742 als bevölkerungsstatistische Quellen. Oberamt Hirschberg-Beilngries, Landvogtei und Stadtrichteramt Eichstätt. In: Archive. Geschichte – Bestände – Technik. Festgabe für Bernhard Zittel (MAB, Sonderheft 8), München 1972, S. 222–251.

SCHUHMANN, Günther. Die Hoffmannschen Waldbücher des Fürstentums Brandenburg-Ansbach im Staatsarchiv Nürnberg. In: Ebd. S. 79–91.

JAROSCHKA, Walter. Probleme der Schriftgutüberlieferung des Deutschen Ordens in Bayern. In: MAB 22 (1976) S. 3–14.

HLAVÁCEK, Ivan – HLEDÍKOVÁ, Zdenka. Nichtbohemikale Originalurkunden in den böhmischen Ländern (Archiv und Wissenschaft. Schriftenreihe der Archivalischen Zeitschrift N.F. 1), Köln-Wien 1977, S. 30–38 (Familienarchiv Schwarzenberg).

SCHUHMANN, Günther. Der Reichskleinodienforscher Albert Bühler und sein Nachlaß. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 68 (1981) S. 342–345.

RECHTER, Gerhard. Das Reichssteuerregister von 1497 des Fürstentums Brandenburg-Ansbach-Kulmbach unterhalb Gebürgs (Quellen und Forschungen zur fränkischen Familiengeschichte 1), Nürnberg 1985.

TRÖGER, Otto-Karl. Die Archive in Brandenburg-Ansbach-Bayreuth. Ihr organisatorischer Aufbau und ihre Einbindung in Verwaltung und Forschung, phil. Diss. Regensburg, Selb-Oberweißenbach 1988.

RECHTER, Gerhard. Die Freiherrlich von Crailsheimischen Archive im Staatsarchiv Nürnberg. In: MAB 31 (1989) S. 9–24.

JAROSCHKA, Walter. Schwaben in Geschichte und Gegenwart der staatlichen Archive Bayerns, München 1990 (hier S. 3 zu Eichstätt).

BOBERACH, Heinz  u. a. (Bearb.), Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der NSDAP. Teil 1: Reichszentralbehörden, regionale Behörden und wissenschaftliche Hochschulen für die zehn westdeutschen Länder sowie Berlin (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte 3/1), München-London-Paris-New York 1991.

FRHR. V. ANDRIAN-WERBUNG, Klaus. Quellen zur Rechtsgeschichte im Archiv. Die Ansbacher Stadt- und Gerichtsbücher im Staatsarchiv Nürnberg. In: Bewahren und Umgestalten. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 151–158.

FLEISCHMANN, Peter. Das Reichssteuerregister von 1497 der Reichsstadt Nürnberg (und der Reichspflege Weißenburg) (Quellen und Forschungen zur fränkischen Familiengeschichte 4), Nürnberg 1993.

Der Pfinzing-Atlas von 1504. Faksimile, hrsg. vom Staatsarchiv Nürnberg und Altnürnberger Landschaft, Nürnberg 1994.

SCHMIDT-FÖLKERSAMB, Ursula. Amtsbibliothek des Staatsarchivs [Nürnberg]. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Bd. 12: Bayern I–R, hrsg. von Eberhard Dünninger, Hildesheim u. a. 1996, S. 183–185.

FLEISCHMANN, Peter. Die Bibliothek des Staatsarchivs Nürnberg. In: Bibliotheken in Archiven (Bibliotheksforum Bayern 25/2), München 1997, S. 175–187.

FRIEDRICH, Gunther. Nichtstaatliches Schriftgut zur Geschichte des Dritten Reiches im Staatsarchiv Nürnberg, In: Archive in Bayern 1, München 2003, S. 55–84.

Staatsarchiv Nürnberg. Die Judenmatrikel 1813–1861 für Mittelfranken. Einführung (= Staatliche Archive Bayerns. Digitale Medien 1/Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V. Digitalisierte Quellen 1), CD-ROM, Nürnberg 2003.

RECHTER, Gerhard. Getrennte Einheit. Die Archive der zollerschen Fürstentümer in Franken, In: Volker Rödel (Hrsg.), Umbruch und Aufbruch. Das Archivwesen nach 1800 in Süddeutschland und im Rheinland (= Werkhefte der staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, SerieA, Heft 20), Stuttgart 2005, S. 59–76.

 

Výstavní katalogy

Kataloge, erschienen in der Reihe „Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns“, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns:

ADOLF, Gustav. Wallenstein und der Dreißigjährige Krieg in Franken (Nr. 12), München 1982.

Nürnberg – Kaiser und Reich (Nr. 20), München 1986.

FLEISCHMANN, Perer. Der Nürnberger Zeichner, Baumeister und Kartograph Hans Bien (1591–1632), (Nr. 30), München 1991.

FLEISCHMANN, Peter. Der Pfinzing-Atlas von 1594, (Nr. 33), München 1994.

FLEISCHMANN, Peter. Norenberc – Nürnberg 1050 – 1806. Eine Ausstellung des Staatsarchivs Nürnberg zur Geschichte der Reichsstadt (Nr. 41), München 2000.

Das Territorium der Reichsstadt Nürnberg. Katalog-CD der Ausstellung zum 500sten Jahrestag seiner Erwerbung, bearbeitet vom Staatsarchiv Nürnberg, herausgegeben von Hans Recknagel und Gerhard Rechter, CD-ROM, Nürnberg 2004.