Jste zde

Staatsarchiv Landshut

Archiv

Staatsarchiv Landshut
Schlachthofstraße 10
84034 Landshut

tel.: 0871/92328-0
fax: 0871/92328-8

E–mail: poststelle@stala.bayern.de
ředitel archivu dr. Martin Rüth

Státní archiv Landshut je příslušným odborným státním úřadem pro veškeré otázky týkající se archivnictví ve vládním obvodě Dolního Bavorska/Niederbayern. Jakožto historickému obvodu k němu byly v letech 1507 až 1799/1802 přiřazeny důchodové Landshutu a Straubingu, nacházející se na území Bavorského vévodství, popř. knížectví. Moderní obvod tvoří vládní obvod Dolní Bavorsko - zřízený v roce 1837 – se svými předchůdci, tj. s okresy ležícími v dnešním Dolním Bavorsku ("Flusskreise*") od r. 1808. Fondy státního archivu zahrnují v současnosti (stav na začátku roku 2014) více než 2,8 milionů evidenčních jednotek (AE) o rozsahu cca 19.000 běžných metrů (bm). Moderní fondy se průběžně doplňují novými přírůstky dodávanými z úřadů, soudů a ostatních orgánů státní správy Svobodného státu Bavorsko i z místních spolkových úřadů, které jsou v obvodu jeho působnosti. Obce archivují v rámci svých vlastních kompetencí.

Stručná historie archivu

Do r. 2014 byl Státní archiv Landshut umístěn na hradě Trausnitz nad městem. Hrad vystavěný v roce 1204 sloužil především po rozdělení země od r. 1255 linii rodu Niederbayern jako rezidence. Z období vlády vévodů pocházejících z linie Bayern-Landshut, vzniklé rozdělením v roce 1392, lze doložit, že na hradě Trausnitz existovaly v 15. st. archivy. Po vymření Landshutské rodové linie (1503) byly rozděleny mezi právní nástupce, kterými bylo od nynějška opět sjednocené vévodství Bavorsko a knížectví Falcko-Neuburg (dnes v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově). Od r. 1753 si jednotlivé státní úřady zřídily v prázdných prostorách hradu svou starou registraturu. V r. 1809 byl tento depozitář zahrnut pod bavorskou správu archivů a od r. 1921 se nazývá Státní archiv. Velký požár na hradě Trausnitz v roce 1961 představoval pro Státní archiv velké ztráty písemností ze 17. - 19. st. (notářské listiny). V r. 2015 se státní archiv nastěhuje do svého současného sídla v nově zřízené budově v Landshutu ve čtvrti zvané Nikolaviertel.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

Minerva-Handbücher, Archive im deutschsprachigen Raum, 2.Aufl. Berlin-New York 1974, S. 535-537.

Staatsarchiv Landshut (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns 6), München 1979.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 73.

Staatsarchiv Landshut (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns, Neue Folge), München 1997.

Handbuch der bayerischen Archive, hrsg. vom Bayerischen Archivtag, München 2001, S. 26-28.

 

Inventáře

MUTZBAUER, Otto (Bearb.), Die Urkunden des Archivs der Grafen von Tattenbach (Bayerische Archivinventare, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 28), München 1967.

 

Dějiny, organizace, struktura fondů

JAROSCHKA, Walter. Das Rechnungsarchiv im Staatsarchiv Landshut. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern (MAB) 13 (1967) S. 3-8.

JAROSCHKA, Walter. Reichsarchivar Franz Joseph von Samet (1758-1828). In: Archive. Geschichte-Bestände-Technik. Festgabe für Bernhard Zittel (MAB, Sonderheft 8), Kallmünz 1972, S. 1-27.

STAHLEDER, Erich. Ein Staatsarchiv stellt sich vor. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 8 (1974) S. 1-3.

ZITTEL, Bernhard.  Josef Edmund Jörg, ein Archivar mit Fernwirkung. In: MAB 21 (1975) S. 1-8.

LIESS, Albrecht. Das Jahr 1978 in der Geschichte des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Neubau, Neuorganisation, Beständebereinigung. In: MAB 24 (1978) S. 1-8.

JAROSCHKA, Walter. Die Klostersäkularisation und das Bayerische Hauptstaatsarchiv. In: Glanz und Elend der alten Klöster. Säkularisation im bayerischen Oberland 1803. Katalogbuch zur Ausstellung im Kloster Benediktbeuern (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur, hrsg. vom Haus der Bayerischen Geschichte, 21/91), München 1991.

JAROSCHKA, Walter. Zentralisierung und Dezentralisierung im bayerischen Archivwesen. Voraussetzungen und Ergebnisse der Beständebereinigung. In: Hermann Bannasch (Hrsg.), Beständebildung, Beständeabgrenzung, Beständebereinigung (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion 3), Stuttgart 1993, S. 37-51.

ALBRECHT, Dieter. Joseph Edmund Jörg. Archivar und Politiker. In: Immenstadt im Allgäu. Landschaft, Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, kulturelles und religiöses Leben im Lauf der Jahrhunderte, hrsg. von Rudolf Vogel, Immenstadt i. Allgäu 1996.

LIESS, Albrecht. Geschichte der archivischen Beständebereinigung in Bayern. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 61 (1998), S. 123-145.

 

Využívání archiválií a jednotlivé fondy

Niederbayern als Staat (1255 - 1505). Ausstellung des Bayerischen Staatsarchivs Landshut zur Wiedereröffnung der Führungsräume der Burg Trausnitz (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 5), München 1970.

Kommunalarchive als Depots in bayerischen Staatsarchiven. In: MAB 18 (1972) S. 1-42, hier: S. 14-16.

WILD, Joachim. Anleitung zur Familienforschung in Bayern. In: MAB 25/26 (1979/80) S. 1-10.

FAUßNER, Hans Constantin. Zur archivalischen Überlieferung des Albrechtinischen Urbars aus der 2. Hälfte des 16. Jh. In: Ders., Urbarbuch des landesfürstlichen Kastenamts Burghausen für den Kasten Ober- und Niederweilhart von 1581 (Quellen zur bayerischen und österreichischen Rechts- und Sozialgeschichte, Abt. I: Albrechtinische Beschreibung des landesfürstlich-bayerischen Urbars, Bd. 1), Hildesheim u.a. 1983, S. XXVIII-XXXVI.

SCHWERTL, Gerhard. Die niederbayerischen Rentmeister-Umrittsprotokolle im Staatsarchiv Landshut. In: Bewahren und Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 186-197.

Bayerischer Landesverein für Heimatpflege (Hrsg.), Archivtag 'Archiv und Heimatpflege' für die niederbayerischen Kreis- und Stadtheimatpfleger im Staatsarchiv Landshut am 23.November 1991, München 1992.

SCHWERTL, Gerhard. Die Mittelbehörden der Rentmeisterämter Unterlands 1507-1802 und ihre Bestände im Staatsarchiv Landshut. In: Festschrift Hermann Rumschöttel zum 65. Geburtstag, hg. von Gerhard Hetzer und Bodo Uhl (Archivalische Zeitschrift Bd. 88).

 

Požár a obnova archivu, plánování nové stavby

ZITTEL, Bernhard. Der Großbrand auf der Burg Trausnitz in Landshut. In: Archivalische Zeitschrift 61 (1965) S. 142-192.

HIERETH, Sebastian. Der Wiederaufbau des Staatsarchivs Landshut. In: Archivalische Zeitschrift 62 (1966) S. 177-182 und In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern 92 (1966) S. 29-44.

KNESCH, Günther. Der Architektenwettbewerb für den Neubau des Staatsarchivs in Landshut. In: bau intern. Zeitschrift der Bayerischen Staatsbauverwaltung für Hochbau, Städtebau, Wohnungsbau, Straßen- und Brückenbau, Heft 1/2, Jan./Feb. 1994, S. 21-24.

Realisierungswettbewerb Neubau Staatsarchiv in Landshut. In: Wettbewerbe Aktuell 9, 1993, S. 55-66.