Nedostupnost snímků z bavorských archivů

V průběhu migrace internetové prezentace Státních archivů Bavorska na nový server ještě nedošlo k úplnému překopírování všech uložených digitalizátů. Proto se mohou objevovat na Porta fontium chybová hlášení při otevírání jednotlivých digitalizátů z fondů Státních archivů Bavorska.