1000 let bavorsko-českých vztahů

Prezentace česko-bavorského archivního průvodce

ve středu 13. května 2015 v 11 hodin v přednáškovém sále Státního stavebního úřadu Amberg-Sulzbach, Archivstraße 1, 92224 Amberg.

Uvítání Dr. Margit Ksoll-Marcon Ředitelka Generálního ředitelství
státních archivů
  Mgr. Petr Hubka Ředitel Státního oblastního
archivu v Plzni
Pozdravy Bernd Sibler Státní sekretář Bavorského
státního ministerstva pro vzdělávání
a kulturu, vědu a umění
  Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra
ČR pro řízení sekce veřejné
správy a legislativy
  PhDr. Milan Čoupek Generální konzul České republiky
v Mnichově

Spuštění Česko-bavorského archivního průvodce

Představení bavarik v českých a bohemik v bavorských archivech

  Mgr. Karel Halla Ředitel Státního okresního
archivu Cheb
  Dr. Julian Holzapfl Generální ředitelství státních
archivů Bavorska
Slavnostní přednáška Prof. Dr. Bernhard Löffler Universita Řezno, Katedra
bavorských dějin

Na závěr se uskuteční malá recepce v prostorách Státního archivu v Ambergu, Archivstr. 3, 92224 Amberg.

Přiložené soubory: