Jste zde

Pozemková kniha

Identifikátory

Datace
Datace: 
1782-1801

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Grundbuch des Dorfes Haselberg, Lit. A
Místo: 
Lískovec (Haselberg, Deutschhütte) [zaniklá ves na katastrálním území Nemanice, okres Domažlice]