Bohemica

Nadpis Místo Datace Obsah / Regest
BayHStA, Familienarchiv Soden-Fraunhofen
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Neufraunhofen (Lkr. Landshut)
 • Steinbach
1593–1958
Dopis a fotografie z umístění nové tabule, kterou namalovala Frieda ze Strachvic, roz. von Soden-...
BayHStA, Feindflugblätter Erster Weltkrieg (FF WK I)
1918
"Ceski a Slováki!", leták Německé říše Čechoslovákům ve francouzské armádě
BayHStA, Feindflugblätter Zweiter Weltkrieg (FF WK II)
1940–1945
Francouzské letáky určené Čechoslovákům ve francouzském a českém jazyce, 1940 (č. 38/1-4); letáky...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Pfaffenreuth (Gde. Leonberg, Lkr. Tirschenreuth)
 • Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth)
 • Amberg (krfr. Stadt)
 • Ponholz (Gde. Maxhütte-Haidhof, Lkr. Schwandorf)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Bayreuth (krfr. Stadt)
1720, 1880-1956
Zrušení embarga na obilí Království českého vůči Horní Falci, 1720 (č. 12372); dodávky pyritu...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Prachatitz (tsch. Prachatice, CZ)
 • Bergreichenstein (tsch. Kašperské Hory, CZ)
1897–1955
Školy, školní pozemky a školní budovy v Sudetech, 1897-1955 (č. 68335, 71361, 71397, 71659);...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Neualbenreuth (Markt, Lkr. Tirschenreuth)
 • Asch (tsch. Aš, CZ)
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
 • Karlsbad (tsch. Karlovy Vary, CZ)
1844–1949
Banda z Lackenhäuseru potulující se na českých hranicích, 1850 (č. 30113); úprava hranic s Čechami...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Taus (tsch. Domažlice, CZ)
 • Waldthurn (Markt, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
 • Tachau (tsch. Tachov, CZ)
 • Unterwappenöst (Gde. Kulmain, Lkr. Tirschenreuth)
 • Kemnath (Lkr. Tirschenreuth)
 • Störnstein (Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Raith Koppach Haid (tsch. Bor u Tachova, CZ)
 • Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth)
 • Brand (Lkr. Tirschenreuth)
 • Schlattein (Markt Floß, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
 • Waidhaus (Markt, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
1777–1953
Královský český sklářský mistr na huti zvané Fuxenhütte kupuje les náležející městu Domažlicím/Taus...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Mayerhofen
1663, 1740-1823
Vpád Turků do Čech, 1663 (č. 11200); dodatečná daň vůči Čechám, 1787-1799 (č. 12000) dobytčí mor...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Regensburg (krfr. Stadt)
 • München (krfr. Stadt)
 • Reichenberg (tsch. Liberec, CZ)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
1945–1968
Hospodaření s devizami, obsahuje m.j.: nakládání s devizami českých utečenců, 1947 - 1951 (č. 72460...
BayHStA, Finanzministerium (MF)
 • Reichenberg (tsch. Liberec, CZ)
 • Karlsbad (tsch. Karlovy Vary, CZ)
 • Gablonz (tsch. Jablonec nad Nisou, CZ)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Aussig (tsch. Ústí nad Labem, CZ)
 • Brünn (tsch. Brno, CZ)
 • Teplitz-Schönau (tsch. Teplice, CZ)
 • Marienbad (tsch. Mariánské Lázne, CZ)
 • Danzig (poln. Gdansk, PL)
1951–1967
Úprava penzijních nároků, popř. zaopatření zaměstnanců v tabákovém průmyslu v ČSSR při dřívější...
BayHStA, Flugblattsammlung
1921–1932
Letáky skupin NSDAP v Sudetech s národně-nacionálně-revizionistickým a antisemitským obsahem, [1921...
BayHStA, Flugblattsammlung
 • Reichenberg (tsch. Liberec, CZ)
 • Rumburg (tsch. Rumburk, CZ)
 • Schönlinde (tsch. Krásná Lípa, CZ)
 • Karolinsfeld (tsch. Karlinky, CZ)
s. d.
Letáky následujících stran a svazů: - Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei/Německá...
BayHStA, Flugblattsammlung
 • München
s. d.
Leták o Sudetech, bez datace (č. 551); leták Sudetoněmeckého landsmannschaftu, bez datace (č. 1253...
BayHStA, Freikorps
1919
Účty a kvitance
BayHStA, Freikorps
 • Regensburg (krfr. Stadt)
1919
Organizační ustanovení, zde: zprávy o politické a vojenské situaci v Čechách, 1919 (č. 421);...
BayHStA, Freikorps Höhere Stäbe
 • Regensburg (krfr. Stadt)
 • Grafenwöhr (Lkr. Neustadt a.d.W.)
1919/07
Politické poměry v Řezně, obsahuje: zprávy týkající se postavení takzvaných Německých Čech
BayHStA, Freikorps Höhere Stäbe
 • Passau (krfr. Stadt)
 • Haidmühle (Lkr. Freyung-Grafenau)
1919/04/19
Ochrana hranic, dohoda mezi německými a českými delegáty v Haidmühle z 19. dubna 1919
BayHStA, Freiwilligenformationen
 • Amberg (krfr. Stadt)
 • Erlangen (krfr. Stadt)
1919
Prapor národní obrany Amberg 6. pěší pluk, rozestavení ochrana hranic Čechy, 1919 (č. 182); sbor...
BayHStA, Fürstensachen
s. d.
BayHStA, Fürstensachen
 • Riesenberg Schwihau (tsch. Švihov u Klatov, CZ)
 • Rabi (tsch. Rabí, CZ)
 • Wernberg (Gde. Wernberg-Köblitz, Lkr. Schwandorf)
 • Luhe (Markt Luhe-Wildenau, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
1379–1650
Kopie úpisu Břetislava, pána z Rýzmberka, Švihova a Rábí, vůči vévodovi bavorskému Ludvíku X....
BayHStA, Fürstensachen
 • Teschen (tsch. Ceský Tešín, CZ)
1558–1658
Rodinné záležitosti falckraběte Friedricha V. Falckého [= zimní král], jako jsou narození, svatba,...
BayHStA, Fürstensachen
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Pilsen (tsch. Plzen, CZ)
 • Würzburg (krfr. Stadt)
 • Sulzbach (Gde. Sulzbach-Rosenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach)
1540–1666
Vévoda lehnický Friedrich nabízí různým panstvím na prodej své knížectví, 1548 (č. 320); Veit...
BayHStA, Fürstensachen
 • Landshut (krfr. Stadt)
 • Waldmünchen (Stadt, Lkr. Cham)
 • Schwarzenburg Rötz (Stadt, Lkr. Cham)
 • Rom (ital. Roma, Prov. Rom, Reg. Latium, I)
 • Wien (Österreich)
 • München (krfr. Stadt)
 • Brüssel (Bez. Brüssel-Hauptstadt, B)
 • Pilsen (tsch. Plzen, CZ)
1471–1757
Instrukce vévody bavorsko-landshutského Ludvíka IX. pro svého vyslance u českého krále, 1471 (č....
BayHStA, Fürstensachen
 • Landshut (krfr. Stadt)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Cham (Stadt, Lkr. Cham)
 • Sulzbach (Gde. Sulzbach-Rosenberg, Lkr. Amberg-Sulzbach)
1333–1792
Zpráva mezi císařem Friedrichem III. a bavorsko-landshutským vévodou Ludvíkem IX., zvaným Bohatým,...
BayHStA, Fürstensachen
 • Cham (Stadt, Lkr. Cham)
 • Glatz (poln. Klodzko, PL)
 • Wien (Österreich)
 • München (krfr. Stadt)
 • Brüssel (Bez. Brüssel-Hauptstadt, B)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
1361–1744
Fragmenty ke svazku Löwler, zahrnují rovněž: podrobnou dedukci týkající se škod soudu ve městě Cham...
BayHStA, Fürstensachen
 • München (krfr. Stadt)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Taus (tsch. Domažlice, CZ)
 • Dresden (Sachsen)
1562–1780
Průjezdy cizích knížat, poselstev etc. přes Horní Falc a glejt k tomu, zde: český král, princ Hans...
BayHStA, Fürstensachen
 • Vohenstrauß (Stadt, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab)
1596
Nároky chotě falckraběte Friedricha z Vohenstrauß, Kateřiny Sofie, roz. vévodkyně z Lehnice, na...
BayHStA, Fürstentum Regensburg - Landesdirektorium
s. d.
BayHStA, Fürstentum Regensburg - Landesdirektorium
 • Taus (tsch. Domazlice, mesto, okr. Domazlice, CZ)
 • Prag (tsch. Praha, CZ)
 • Teschen (tsch. Ceský Tešín, CZ)
 • Regensburg (krfr. Stadt)
1803–1810
Právo pobytu a občanské právo, žádost Jana Hametera, pivovarnického tovaryše z Domažlic v Čechách o...
BayHStA, Gendarmeriekorpskommando
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
1900–1933
Využití četnictva při ochraně hranic a při pasových kontrolách, zde: hraniční stanice Cheb, 1914-...
BayHStA, General-Bergwerks- und Salinen-Administration (GBS)
 • Pribram (tsch. Príbram, CZ)
 • Horowitz (tsch. Horovice, CZ)
1800–1861
Zpráva o zřízení hornické školy v Příbrami/Pribram, 1858 (č. 371); úhelná pole v Čechách, popř. na...
BayHStA, Generaldirektion der Berg-, Hütten- und Salzwerke (GDion BHS)
 • Rosenheim (krfr. Stadt)
1889–1955
Surogáty palivového dříví solivaru Rosenheim. Obsahuje především: použítí českého hnědého uhlí,...
BayHStA, Generaldirektion der Posten und Telegraphen
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
1886–1892
Telefonní vedení a telegrafní vedení na nádraží Cheb
BayHStA, Generaldirektion der Staatlichen Archive
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
 • Prachatitz (tsch. Prachatice, CZ)
1800–1943
Hornofalcko-české hraniční spisy a spisy o neshodách, jejich sběr a uchovávání v bavorských...
BayHStA, Generaldirektion der Staatlichen Bibliotheken
 • Reichenberg (tsch. Liberec, CZ)
1919–1971
Tauschverkehr s Československem, 1919-1935 (č. 899); knihovna Němců v Liberci, jakož i knihovny v...
BayHStA, Generaldirektion der Verkehrsanstalten
 • Hof (krfr. Stadt)
 • Asch (tsch. Aš, CZ)
 • Franzensbad (tsch. Františkovy Lázne, CZ)
 • Eschlkam (Lkr. Cham)
 • Neumark in Böhmen (tsch. Všeruby u Kdyne, CZ)
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
 • Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth)
 • Oberkotzau (Lkr. Hof)
 • Sinzing (Lkr. Regensburg)
 • Alling (Gde. Sinzing, Lkr. Regensburg)
1856–1880
Stavba železničních spojení a (železničních) telegrafních linekl do Čech (m.j. z Hofu přes Aš do...
BayHStA, Generalfiskalat
 • Prackenfels (Gde. Altdorf b. Nürnberg, Lkr. Nürnberger Land)
 • Hallerstein (Gde. Schwarzenbach a.d.Saale, Lkr. Hof)
 • Defersdorf (Gde. Roßtal, Lkr. Fürth)
 • Simmelsdorf (Gem., Lkr. Nürnberger Land)
1664–1836
Prackenfels, z Čech pocházející rytířské léno svobodných pánů Hallerů z Hallersteinu, 1719-1822 (č...
BayHStA, Generalintendanz der Bayerischen Staatstheater
 • Brünn (tsch. Brno, CZ)
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
 • Troppau (tsch. Opava, CZ)
1925–1938
Dokumentace týkající se Antonína Dvořáka a Hanse Watzlika, 1925-1937 (č. 1264, 1430); výměnné...
BayHStA, Generalstab
 • Eger (tsch. Cheb, CZ)
 • Oberkotzau (Lkr. Hof)
 • Franzensbad (tsch. Františkovy Lázne, CZ)
 • Asch (tsch. Aš, CZ)
1836–1906
Železniční projekty, zde: železniční napojení do Čech, 1836-1906 (č. 369); mapa tratě železniční...
BayHStA, Generalstab
 • Klattau (tsch. Klatovy, CZ)
 • Pilsen (tsch. Plzen, CZ)
 • Plan (tsch. Planá u Nynic, Gem. Hromnice, CZ)
1896–1914
Rozkaz – bavorská armáda shromážděná kolem Landshutu má postupovat kupředu severovýchodním směrem...

Stránky