Bavarica

Nadpis Místo Datace Obsah / Regest
MZAB, G 140, inv. č. 245
 • Regensburg
1794
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 246
 • Regensburg
1795
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 247
 • Regensburg
1796
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 248
 • Regensburg
1797
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 249
 • Regensburg
1798
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 250
 • Regensburg
1799
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 251
 • Regensburg
1800
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 252
 • Regensburg
1801
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 253
 • Regensburg
1802
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 254
 • Regensburg
1803
Zprávy svob. pána Jana Františka Linckera z Lützenwicku knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o...
MZAB, G 140, inv. č. 255
 • Regensburg
1804
Zprávy svob. pána Karla Filipa Arnošta Nordecka knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o jednáních...
MZAB, G 140, inv. č. 256
 • Regensburg
1805
Zprávy svob. pána Karla Filipa Arnošta Nordecka knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o jednáních...
MZAB, G 140, inv. č. 257
 • Regensburg
1806
Zprávy svob. pána Karla Filipa Arnošta Nordecka knížeti Janu Karlu Ditrichštejnovi o jednáních...
MZAB, G 140, inv. č. 259
 • Regensburg
1683–1685
Zprávy a korespondence císařského generálního sněmovního komisaře hraběte Gottlieba Windischgrätze...
MZAB, G 140, inv. č. 260
 • Regensburg
1685
Zprávy a korespondence Lutzo Dolberga z Řezna s knížetem Ferdinandem Ditrichštejnem.
MZAB, G 140, inv. č. 261
 • Regensburg
1663–1664
Zprávy a korespondence hraběte Jana Maxmiliána Lamberga s knížetem Ferdinandem Ditrichštejnem z...
MZAB, G 140, inv. č. 262
 • Regensburg
1685–1689
Korespondence salcburského arcibiskupa Jana Petra Lamberga z Řezna o státních a diplomatických...
MZAB, G 140, inv. č. 263
 • Regensburg
1686–1691
Zprávy člena rakouské delegace a ditrichštejnského zástupce na říšském sněmu Jana Scherera z Řezna...
MZAB, G 140, inv. č. 264
 • Regensburg
 • Frankfurt a. M.
1689–1698
Zpráva a korespondence svob. pána Wetzela z Ehrenbreitsteinu z Frankfurtu nad Mohanem a z Řezna s...
MZAB, G 140, inv. č. 3124
 • Bayern (Bavorsko)
1657–1779
Oznámení o rodinných událostech a korespondence bavorských kurfiřtů s knížete Ferdinandem...
MZAB, G 140, inv. č. 704
 • Bayern (Bavorsko)
1526
Výzva bavorských vévodů Viléma a Ludvíka k obraně proti tureckému nebezpečí po smrti Ludvíka...
MZAB, G 140, inv. č. 705
 • Bayern (Bavorsko)
 • München
1680–1681
Zprávy vyslance hraběte Václava Ferdinanda Lobkovice z Mnichova knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna...
MZAB, G 140, inv. č. 706
 • Bayern (Bavorsko)
 • München
1680–1681
Zprávy Jana Křtitele Lanciera z Mnichova knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o bavorských vnitřních...
MZAB, G 140, inv. č. 707
 • Bayern (Bavorsko)
 • München
1683–1689
Zprávy a korespondence hraběte Dominika Ondřeje Kounice z Mnichova s knížetem Ferdinandem...
MZAB, G 140, inv. č. 709
 • Bayern (Bavorsko)
1692–1696
Jednání knížete Ferdinand Ditrichštejna jako hlavního komisaře pro realizaci testamentu bavorské...
MZAB, G 140, inv. č. 711
 • Augsburg
[1422]-1621
Spor augšpurského kanovníka Jiřího Brandena s augšpurskou kapitulou (dopisy z doby Brandenova...
MZAB, G 140, inv. č. 712
 • Augsburg
1577–1622
Spor augšpurského kanovníka Jiřího Brandena s augšpurskou kapitulou (soudní protokol, Brandenovy...
MZAB, G 140, inv. č. 713
 • Augsburg
[1601]-1630
Spor augšpurského kanovníka Jiřího Brandena s augšpurskou kapitulou (deníkové záznamy Brandena,...
MZAB, G 140, inv. č. 762
 • Bayern (Bavorsko)
 • Augsburg
1691–1803
Drobné tisky týkající se Bavorska ("Gründliche facti species von der Schuch-Knechten in...
MZAB, G 140, inv. č. 820
 • Bayern (Bavorsko)
1591
Instrukce císaře Rudolfa II. Pro Maxmiliána z Ditrichštejna k jednání s vévodou Vilémem Bavorským.
MZAB, G 143, inv. č. 1335 (kartony 234-235)
 • Bayern (Bavorsko)
 • München
[1770]-1787
písemnosti Františka Karla Hompesche z doby jeho úřadování coby falckého ministra - tzv. bavorská...
MZAB, G 143, inv. č. 1391
 • München
1797–1798
korespondence Františka Karla Hompesche - svob. pán Bentick, Mnichov
MZAB, G 143, inv. č. 1430
 • Regensburg
1778–1779
korespondence Františka Karla Hompesche - Brentano, tajný rada v Řezně
MZAB, G 143, inv. č. 1447
 • Bayern (Bavorsko)
1779
korespondence Františka Karla Hompesche - Kajetán Burger, licenciát staré vládní registratury v...
MZAB, G 143, inv. č. 1526
 • Bayern (Bavorsko)
1780
korespondence Františka Karla Hompesche - F. Paula z Feichtmayru, bavorský dvorní úředník
MZAB, G 143, inv. č. 1544
 • Regensburg
1778
korespondence Františka Karla Hompesche - Frobenius, opat v Řezně
MZAB, G 143, inv. č. 1566
 • Steingaben
1798
korespondence Františka Karla Hompesche - Gilbert, opat ve Steingabenu
MZAB, G 143, inv. č. 1570
 • Bayern (Bavorsko)
1782–1799
korespondence Františka Karla Hompesche - hrabě Goltstein, bavorský tajný rada a komoří
MZAB, G 143, inv. č. 1617
 • Bayern (Bavorsko)
1779–1780
korespondence Františka Karla Hompesche - svob. pán Hegnenberg, komoří a rada bavorské finanční...
MZAB, G 143, inv. č. 1640
 • Bayern (Bavorsko)
1779
korespondence Františka Karla Hompesche - Alois z Hoffstattenu, rada bavorské finanční komory

Stránky