Bavarica

Nadpis Místo Datace Obsah / Regest
MZAB, G 126, inv. č. 327
 • Bayern (Bavorsko)
 • Köln
s. d.
Ferdinand, vévoda bavorský a kurfiřt kolínský - rytina
MZAB, G 126, inv. č. 365
 • Bayern (Bavorsko)
 • Köln
s. d.
Jan Kazimír, falckrabě rýnský a vévoda bavorský - rytina
MZAB, G 126, inv. č. 414
 • Bayern (Bavorsko)
s. d.
Marie Bavorská, manželka arcivévody Karla - rytina
MZAB, G 126, inv. č. 6
 • Bayern (Bavorsko)
 • Milano
s. d.
Císař Friedrich Barbarossa žádá o pomoc bavorského vévodu Jindřicha Lva proti Milánským - rytina
MZAB, G 126, inv. č. 81
 • Kitzingen
s. d.
Kitzingen - veduta města
MZAB, G 126, inv. č. 94
 • München
s. d.
Mnichov - Nymphenburg, Dvorní divadlo - veduta
MZAB, G 126, inv. č. 95
 • München
s. d.
Mnichov - Odeonsplatz
MZAB, G 13, inv. č. 354
 • Landau
1704
Relace o obležení města Landau.
MZAB, G 13, inv. č. 411
 • Bayern (Bavorsko)
1475–1480
Regesta listin a dopisů bavorského kurfiřta Albrechta Achilla - pořízené z archiválií Kgl....
MZAB, G 140, inv. č. 103
 • Bayern (Bavorsko)
1635
Svatební smlouva mezi falckým kurfiřtem a bavorským vévodou Maxmiliánem a dcerou císaře Ferdinanda...
MZAB, G 140, inv. č. 104
 • Bayern (Bavorsko)
1652
Poslání knížete Maxmiliána Ditrichštejna jako vyslance císaře Ferdinanda III. k jeho sestře,...
MZAB, G 140, inv. č. 1112
 • Regensburg
1654
Pozvání knížete Maxmiliána Ditrichštejna na říšský sněm v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 113
 • Augsburg
1510
Protokol jednání říšského sněmu v Augšpurku s připojenou repatricí zbrojných koní a pěších.
MZAB, G 140, inv. č. 120
 • Nürnberg
1524
Usnesení říšského sněmu v Norimberku o ražbě říšských zlatých.
MZAB, G 140, inv. č. 121
 • Regensburg
1608
Propozice císaře Rudolfa II. říšskému sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 134
 • Regensburg
1613
Stížnost katolických stavů říšskému sněmu v Řezně na porušování náboženských dohod v Říši...
MZAB, G 140, inv. č. 135
 • Regensburg
1613
Stížnost evangelických stavů augšpurského vyznání říšského sněmu v Řezně na porušování náboženských...
MZAB, G 140, inv. č. 137
 • Regensburg
1653
Opisy písemností z jednání sněmu v Ŕezně pro knížete Maxmiliána Ditrichštejna.
MZAB, G 140, inv. č. 138
 • Regensburg
1654
Opisy písemností z jednání sněmu v Ŕezně pro knížete Maxmiliána Ditrichštejna.
MZAB, G 140, inv. č. 139
 • Regensburg
1663
Opisy písemností z jednání sněmu v Řezně pro knížete Ferdinanda z Ditrichštejna.
MZAB, G 140, inv. č. 140
 • Regensburg
1665
Opisy písemností z jednání sněmu v Řezně o válce s Turky pro knížete Ferdinanda z Ditrichštejna.
MZAB, G 140, inv. č. 141
 • Regensburg
1665
Opisy písemností z jednání sněmu v Řezně o válce s Turky pro knížete Ferdinanda z Ditrichštejna.
MZAB, G 140, inv. č. 1413
 • Augsburg
 • Praha (Prag)
1675–1685
Bydlení Maxmiliána Ditrichštejna v Praze a v Augšpurku.
MZAB, G 140, inv. č. 143
 • Regensburg
1686
Deník říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 145
 • Regensburg
1689
Poselství říšského sněmu v Řezně polskému králi Janu III. Sobieskému o francouzské otázce.
MZAB, G 140, inv. č. 146
 • Regensburg
1691
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 147
 • Regensburg
1692
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 148
 • Regensburg
1693
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 149
 • Regensburg
1694
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 150
 • Regensburg
1695
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 151
 • Regensburg
1696
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 152
 • Regensburg
1697
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 153
 • Regensburg
1698
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 1532
 • Regensburg
 • Passau
1667–1668
Rezignace jezuity Františka Antonína Ditrichštejna na kanonikáty v Řezně, Pasově a v Olomouci a...
MZAB, G 140, inv. č. 154
 • Regensburg
1698
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 155
 • Regensburg
1699
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 156
 • Regensburg
1700
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 157
 • Regensburg
1701
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.
MZAB, G 140, inv. č. 1573
 • Bamberg
1690–1691
Studia Františka Mikuláše Ditrichštejna na koleji Germanicum v Římě a jednání o propůjčení...
MZAB, G 140, inv. č. 158
 • Regensburg
1702
Zpráva Jana Petra Paderkirchena knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi o jednání říšského sněmu v Řezně.

Stránky