Sie sind hier

Cheb-evangelická 01

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Cheb - evangelická (Evangelická církev - německá)
Ort: 
Františkovy Lázně (Franzensbad), Cheb (Eger, Egire, Egra, Chba)
Ursprüngliche Titel: 
Band 1
Enthält
Enthält: 

Kromě Fr. Lázní a Chebu obsahuje matrika zápisy pro další lokality okr. Cheb, Sokolov a Tachov
Každý oddíl matriky paginován samostatně
Přílohy (7 ks), původně vložené do matriky, se nalézají za posledním foliem
Matrika dále obsahuje tři vlepené přílohy
V závěru kniha obsahuje seznam biřmovaných osob a seznam přestoupivších osob z řím. kat. víry k evangelictví; každý oddíl má samostatnou paginaci; za posledním foliem se nalézá seznam přestoupivších osob z l. 1935, 1936 a 1937 ve formě volně vloženého sešitu