Sie sind hier

Dívčí pokračovací škola v Lokti

Identifikátory

Laufzeit
1890

Vertikale Reiter

Enthält

Dívčí pokračovací škola v Lokti - skupinová fotografie učitelů

Bemerkung: 
uvedený popisek je na zadní straně
Ursprüngliche Titel: 
Frauenfortbildungsschule in Elbogen (1890). Muži - profesoři reálky v Lokti (1. Diviš, ředitel reálky a němčinář). Dar J. Zimmermanna 26. 6. 1984