Místo: Borek (Borek), Kamenný Újezd (Steinaujezd, Stein-Aujest,...
Datace: 1841-1858 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Rokycany 23

 
   
/ 0