Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kladruby L18

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
23
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
9. 2. 1616

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť vydavatele přivěšena na zlacené hedvábné šňůře v dřevěném pouzdře
Enthält
Regest: 

Matyáš, císař římský a král český, potvrzuje privilegia městu Kladruby, polepšuje pečeť (vyobrazena) a povoluje pečetění červeným voskem.

Druck: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Ort: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (0 0)