Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kladruby L16

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
23
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
13. 8. 1584

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
2 pečeti (opat, konvent) přivěšené na pergamenových proužcích
Enthält
Regest: 

Ondřej, opat kláštera kladrubského, Bartoloměj, převor, Jan, podpřevor a konvent kláštera kladrubského snižují městu Kladruby po smrti bývalého opata Josefa Vrona z Dorndorfu a Biskupova roční berni na 50 kop grošů míšeňských.

Druck: 
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Haas Antonín, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji od roku 1526, MZK VI, 1968, s. 306-336
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Ort: 
  • Kladruby (Kladrau)
Poloha f: 
POINT (0 0)