Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kladruby L1

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
23
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
1197

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
fragment pečeti vydavatele přivěšen na zelených hedvábných nitích v novodobém dřevěném pouzdře
Enthält
Regest: 

Vladislav Jindřich, král český/sic!/, osvobozuje na žádost opata Bertolda kladrubský klášter od placení různých poplatků a povoluje konání výročního trhu v městě Kladruby trvajícího dva týdny v roce.

Druck: 
CDB II. č.348
Mayer Wenzel, Stadt Kladrauer Urkunden, MVGDB 34, 1896
Volf Miloslav, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947
Ort: 
  • Kladruby (Kladrau)
Poloha f: 
POINT (0 0)