Sie sind hier

Urkunde der Stadt Horní Slavkov Nr. 10

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
16.04.1519

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť města Horního Slavkova je přitištěna pod krytem papíru
Enthält
Regest: 

Jan Vogel činí za přítomnosti Leonarda Trötschera, purkmistra, a Osvalda Schindlera a Václava Dürrbecka, radních, poslední vůli.

Ort: