Sie sind hier

Listina archivu města Kralovice lio4

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
374
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
02. 05. 1699

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
6 přivěšených pečetí v dřevěných pouzdrech
Enthält
Regest: 

Opat Ondřej Trojer potvrzuje privilegia města Kralovic (obsahuje opisy starších privilegií: Vladislava I. z roku 1509, opata Bohuslava z let 1539 a 1545, Ferdinanda I. z let 1545 a 1547, opata Vašmuciuse z roku 1627 a trhovou smlouvu o prodeji „trojerovského“ domu z roku 1683)

Ort: 
  • Plasy (Plass)
Poloha f: 
POINT (0 0)