Jste zde

Census 1880 - soudní okres Manětín (Gerichtsbezirk Manětín)

Bezvěrov (73 domů, souhrn)
Brdo (15 domů, souhrn)
Březín (77 domů, souhrn)
Bučí (21 domů, souhrn)
Černá Hať (13 domů, souhrn)
Česká Doubravic (14 domů, souhrn)
Čestětín (23 domů, souhrn)
Dolní Bělá (86 domů, souhrn)
Doubravice (11 domů, souhrn)
Dražeň (35 domů, souhrn)
Hluboká (25 domů, souhrn)
Hodoviz (27 domů, souhrn)
Horní Bělá (60 domů, souhrn)
Hrádek (20 domů, souhrn)
Hrad Nečtiny (22 domů, souhrn)
Hubenov (13 domů, souhrn)
Hůrky (32 domů, souhrn)
Hvozd (38 domů, souhrn)
Chrášťovice (31 domů, souhrn)
Jedvaniny  (31 domů, souhrn)
Kalec (7 domů, souhrn)
Kamenná Hora (21 domů, souhrn)
Kaznějov  (86 domů, souhrn)
Korýtka (10 domů, souhrn)
Kotaneč (21 domů, souhrn)
Krašov (41 domů, souhrn)
Krašovice (49 domů, souhrn)
Křečov (16 domů, souhrn)
Leopoldov (20 domů, souhrn)
Lešovice (29 domů, souhrn)
Lipí (21 domů, souhrn)
Líté (31 domů, souhrn)
Lomnička (24 domů, souhrn)
Loza (40 domů, souhrn)
Luková (20 domů, souhrn)
Manětín (195 domů, souhrn)
Mezí (26 domů, souhrn)
Mrtník (43 domů, souhrn)
Nečtiny (176 domů, souhrn)
Nová Sázava (5 domů, souhrn)
Nové Městečko (26 domů, souhrn)
Odlezly (22 domů, souhrn)
Ondřejov (23 domů, souhrn)
Ostřetín (14 domů, souhrn)
Plachtín (51 domů, souhrn)
Pláně (36 domů, souhrn)
Potok (16 domů, souhrn)
Rabštejn nad Střelou (souhrn)
Račín (20 domů, souhrn)
Radějov (11 domů, souhrn)
Rybnice (43 domů, souhrn)
Služetín  (21 domů, souhrn)
Spankov (11 domů, souhrn)
Strážiště (9 domů, souhrn)
Stvolny (48 domů, souhrn)
Štichovice (25 domů, souhrn)
Tlucná (13 domů, souhrn)
Trnová (44 domů, souhrn)
Újezd (21 domů, souhrn)
Vladměřice (24 domů, souhrn)
Vlkošov (36 domů, souhrn)
Vrážné (15 domů, souhrn)
Vrtbo (21 domů, souhrn)
Vysočany (18 domů, souhrn)
Zahrádka  (24 domů, souhrn)
Zhořec (29 domů, souhrn)
Bělá, Český Neustadtl, Böhmisch-Neustadtl (86 Häuser, Sammelbogen)
Bělá, Oberběla (60 Häuser, Sammelbogen)
Bernklau (73 Häuser, Sammelbogen)
Brdo (15 Häuser, Sammelbogen)
Bržín, Wirschin (77 Häuser, Sammelbogen)
Budsch (21 Häuser, Sammelbogen)
Černá Huť, Malá Černá Hať, Tschernheit (13 Häuser, Sammelbogen)
Češtětín, Čisotin (23 Häuser, Sammelbogen)
Doubravice, Böhmisch Doubrawitz (14 Häuser, Sammelbogen)
Dražen, Draschen (35 Häuser, Sammelbogen)
Foßlau (38 Häuser, Sammelbogen)
Hluboké, Hluboka (25 Häuser, Sammelbogen)
Hodovice, Hodowiz, Hodowies (27 Häuser, Sammelbogen)
Horec, Hurz (29 Häuser, Sammelbogen)
Hubenow (13 Häuser, Sammelbogen)
Hurkau (32 Häuser, Sammelbogen)
Kaletz (7 Häuser, Sammelbogen)
Kamená Hora, Kamenahora (21 Häuser, Sammelbogen)
Kázňov, Kasniau, Kaznau (86 Häuser, Sammelbogen)
Korýtko, Korejtko (10 Häuser, Sammelbogen)
Kotantschen, Gotanschen (21 Häuser, Sammelbogen)
Krasch (41 Häuser, Sammelbogen)
Kraschowitz (49 Häuser, Sammelbogen)
Krašťovice (Kraschtiowitz) (31 Häuser, Sammelbogen)
Křečowa (16 Häuser, Sammelbogen)
Ladměřice, Ladměřitz (24 Häuser, Sammelbogen)
Leopoldsdorf (20 Häuser, Sammelbogen)
Leschowitz (29 Häuser, Sammelbogen)
Lippen (21 Häuser, Sammelbogen)
Littau (31 Häuser, Sammelbogen)
Lomička (24 Häuser, Sammelbogen)
Losa (40 Häuser, Sammelbogen)
Lukowa (20 Häuser, Sammelbogen)
Lusetin (21 Häuser, Sammelbogen)
Manetin (195 Häuser, Sammelbogen)
Mensdorf (31 Häuser, Sammelbogen)
Mösing (26 Häuser, Sammelbogen)
Mrtníky, Mrtnik (43 Häuser, Sammelbogen)
Nečtiny, Preitenštein, t. Preitenštejn, Preitenstein (22 Häuser, Sammelbogen)
Německá Doubravice, Deutsch Doubrawitz (11 Häuser, Sammelbogen)
Německý Neustadtel, Deutsch Neustadtl (26 Häuser, Sammelbogen)
Netschetin (176 Häuser, Sammelbogen)
Neu-Sazawa (5 Häuser, Sammelbogen)
Ondřejow (23 Häuser, Sammelbogen)
Oujezd, Aujezdl (21 Häuser, Sammelbogen)
Plachtin (51 Häuser, Sammelbogen)
Planá, Planes (36 Häuser, Sammelbogen)
Rabštejn, Rabenstein, Rabenstein an der Schnella (Sammelbogen)
Račín I. díl, Ratschin, Radschin (20 Häuser, Sammelbogen)
Rading, Roeding, Roding, (11 Häuser, Sammelbogen)
Ratka, Pardouskův Mlýn (Parduskamühle) (20 Häuser, Sammelbogen)
Rybnitz (43 Häuser, Sammelbogen)
Spankowa (11 Häuser, Sammelbogen)
Stichovice, Stichowitz t. Stěchowitz (25 Häuser, Sammelbogen)
Stradischt (9 Häuser, Sammelbogen)
Taubenmühle - Taubermühle, Taubenwirtshaus (16 Häuser, Sammelbogen)
Tlučna (13 Häuser, Sammelbogen)
Trnowa (44 Häuser, Sammelbogen)
Voitles (22 Häuser, Sammelbogen)
Vražno, Wražno (15 Häuser, Sammelbogen)
Vrtba, Vrtva, Vrtvo, Vrtwa (Wrtwa) (21 Häuser, Sammelbogen)
Wilkischau (36 Häuser, Sammelbogen)
Wisočan (18 Häuser, Sammelbogen)
Wustung (14 Häuser, Sammelbogen)
Zahradka (24 Häuser, Sammelbogen)
Zwolln, Zwolle (48 Häuser, Sammelbogen)