Jste zde

Census 1921 - soudní okres Sušice (Gerichtsbezirk Sušice)

Albrechtice (40 domů, souhrn)
Bílenice (78 domů, souhrn)
Budětice (71 domů, souhrn)
Budětice - Lipová Lhota (17 domů, souhrn)
Bukovník (57 domů, souhrn)
Čejkovy (66 domů, souhrn)
Čepice (47 domů, souhrn)
Čermná (60 domů, souhrn)
Čermná - Kašovice (20 domů, souhrn)
Čímice (98 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Bohdašice (39 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Divišov (15 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Janovice (14 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Nová Dlouhá Ves (57 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Platoř (21 domů, souhrn)
Dlouhá Ves - Stará Dlouhá Ves (111 domů, souhrn)
Dobršín (37 domů, souhrn)
Domoraz (46 domů, souhrn)
Dražovice (85 domů, souhrn)
Dražovice - Bešetín (8 domů, souhrn)
Frymburk (52 domů, souhrn)
Frymburk - Damětice (10 domů, souhrn)
Hory Matky Boží (115 domů, souhrn)
Hrádek (106 domů, souhrn)
Humpolec (20 domů, souhrn)
Humpolec - Milčice (13 domů, souhrn)
Chmelná (57 domů, souhrn)
Chotěšov (37 domů, souhrn)
Javoří (6 domů, souhrn)
Javoří - Dolejší Těšov (18 domů, souhrn)
Javoří - Vlastějov (14 domů, souhrn)
Jiřičná (20 domů, souhrn)
Jiřičná - Kojšice (8 domů, souhrn)
Jiřičná - Loučová (21 domů, souhrn)
Jiřičná - Nová Víska (6 domů, souhrn)
Jiřičná - Světlá (12 domů, souhrn)
Kadešice (60 domů, souhrn)
Kunkovice (16 domů, souhrn)
Kunkovice - Dobřemilice (10 domů, souhrn)
Kunkovice - Chvalšovice (18 domů, souhrn)
Kunkovice - Jarkovice (1 dům, souhrn)
Kunkovice - Předvojovice (4 domy, souhrn)
Kunkovice - Radvanice (9 domů, souhrn)
Lešišov (18 domů, souhrn)
Mačice (57 domů, souhrn)
Maršovice (9 domů, souhrn)
Maršovice - Cihelna (14 domů, souhrn)
Maršovice - Částkov (8 domů, souhrn)
Maršovice - Dohaličky (4 domy, souhrn)
Maršovice - Dolní Staňkov (10 domů, souhrn)
Maršovice - Drouhaveč (22 domů, souhrn)
Maršovice - Františkova Ves (13 domů, souhrn)
Maršovice - Horní Staňkov (9 domů, souhrn)
Maršovice - Hvízdalka (7 domů, souhrn)
Maršovice - Posobice (7 domů, souhrn)
Maršovice - Stráž (4 domy, souhrn)
Maršovice - Strunkov (6 domů, souhrn)
Maršovice - Volšovy (39 domů, souhrn)
Maršovice - Žikov (4 domy, souhrn)
Milínov (19 domů, souhrn)
Milínov - Hlavňovice (20 domů, souhrn)
Milínov - Přestanice (15 domů, souhrn)
Milínov - Radostice (5 domů, souhrn)
Milínov - Stojanovice (14 domů, souhrn)
Mochov (14 domů, souhrn)
Mokrosuky (54 domů, souhrn)
Nezamyslice (87 domů, souhrn)
Odolenov (18 domů, souhrn)
Odolenov - Břetětice (16 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice (40 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice - Dolní Kochánov (3 domy, souhrn)
Petrovice u Sušice - Chamutice (12 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice - Pařezí (8 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice - Rovná (10 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice - Trsice (8 domů, souhrn)
Petrovice u Sušice - Vojetice (19 domů, souhrn)
Pích (10 domů, souhrn)
Pích - Libětice (14 domů, souhrn)
Pích - Suchá (16 domů, souhrn)
Podmokly (58 domů, souhrn)
Podmokly - Rok (19 domů, souhrn)
Rozsedly (55 domů, souhrn)
Sušice - Červené Dvorce (19 domů, souhrn)
Sušice I (138 domů, souhrn)
Sušice II (358 domů, souhrn)
Sušice III (122 domů, souhrn)
Sušice - Vrabcov (10 domů, souhrn)
Sušice - Záluží (11 domů, souhrn)
Svinná (20 domů, souhrn)
Svojšice (44 domů, souhrn)
Tedražice (55 domů, souhrn)
Velhartice (145 domů, souhrn)
Zámyšl (12 domů, souhrn)
Zámyšl - Častonice (13 domů, souhrn)
Zámyšl - Čeletice (10 domů, souhrn)
Zámyšl - Javoříčko (5 domů, souhrn)
Zámyšl - Zvíkov (6 domů, souhrn)
Zbynice (49 domů, souhrn)
Žihobce (102 domů, souhrn)
Žichovice (80 domů, souhrn)
Albrechtsried (40 Häuser, Sammelbogen)
Bergstadtl (115 Häuser, Sammelbogen)
Bilenitz (78 Häuser, Sammelbogen)
Budětitz (71 Häuser, Sammelbogen)
Budětitz - Lhota (17 Häuser, Sammelbogen)
Bukownik (57 Häuser, Sammelbogen)
Čejkow (66 Häuser, Sammelbogen)
Čepitz (47 Häuser, Sammelbogen)
Čerma (60 Häuser, Sammelbogen)
Čerma - Kaschowitz (20 Häuser, Sammelbogen)
Chmelna (57 Häuser, Sammelbogen)
Čimitz (98 Häuser, Sammelbogen)
Dobrschin (37 Häuser, Sammelbogen)
Domoraz (46 Häuser, Sammelbogen)
Dražowitz (85 Häuser, Sammelbogen)
Dražowitz - Beschetin (8 Häuser, Sammelbogen)
Frimburg, Želenov (52 Häuser, Sammelbogen)
Frimburg - Damětitz (10 Häuser, Sammelbogen)
Gaberle (6 Häuser, Sammelbogen)
Gaberle - Schwalben (14 Häuser, Sammelbogen)
Gaberle - Unter-Těschau (18 Häuser, Sammelbogen)
Hradek (106 Häuser, Sammelbogen)
Kadeschitz (60 Häuser, Sammelbogen)
Köhlendorf (20 Häuser, Sammelbogen)
Köhlendorf - Kojschitz (8 Häuser, Sammelbogen)
Köhlendorf - Lukau (21 Häuser, Sammelbogen)
Köhlendorf - Neudörfl (6 Häuser, Sammelbogen)
Köhlendorf - Zwislau (12 Häuser, Sammelbogen)
Kotěschau (37 Häuser, Sammelbogen)
Kumpatitz, Kumpotitz (20 Häuser, Sammelbogen)
Kumpatitz - Milschitz (13 Häuser, Sammelbogen)
Kunkowitz (16 Häuser, Sammelbogen)
Kunkowitz - Chwalschowitz (18 Häuser, Sammelbogen)
Kunkowitz - Dobremelitz (10 Häuser, Sammelbogen)
Kunkowitz - Jarkowitz (1 Haus, Sammelbogen)
Kunkowitz - Predwojowitz (4 Häuser, Sammelbogen)
Kunkowitz - Radwanitz (9 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Alt-Langendorf (111 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Budaschitz (39 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Diwischow (15 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Janowitz (14 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Neu-Langendorf (57 Häuser, Sammelbogen)
Langendorf - Plattorn (21 Häuser, Sammelbogen)
Leschischow (18 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz (9 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Antoniendorf (14 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Častkau (8 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Dohaličky (4 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Drohau (22 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Franzdorf (13 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Hvízdalka (7 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Ober-Stankau (9 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Posobitz (7 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Strunkau (6 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Unter-Stankau (10 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Warth (4 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Wolschow (39 Häuser, Sammelbogen)
Marschowitz - Žikau (4 Häuser, Sammelbogen)
Matschitz (57 Häuser, Sammelbogen)
Milinow (19 Häuser, Sammelbogen)
Milinow - Hlawnowitz (20 Häuser, Sammelbogen)
Milinow - Přestanitz (15 Häuser, Sammelbogen)
Milinow - Radostitz (5 Häuser, Sammelbogen)
Milinow - Stojanowitz (14 Häuser, Sammelbogen)
Mochau (14 Häuser, Sammelbogen)
Mokrosuk (54 Häuser, Sammelbogen)
Nezamislitz (87 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz (40 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Chamutitz (12 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Ruwna, Růvná (10 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Theresiendorf (8 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Trsitz (8 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Unter-Kochet (3 Häuser, Sammelbogen)
Petrowitz - Wojtitz, Vojtice (19 Häuser, Sammelbogen)
Picho (10 Häuser, Sammelbogen)
Picho - Libětitz (14 Häuser, Sammelbogen)
Picho - Sucha (16 Häuser, Sammelbogen)
Podmokl (58 Häuser, Sammelbogen)
Podmokl - Rok (19 Häuser, Sammelbogen)
Rosed (55 Häuser, Sammelbogen)
Schichowitz (80 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen - Brabschow, Brabcov (10 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen I (138 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen II (358 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen III (122 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen - Rothenhof (19 Häuser, Sammelbogen)
Schüttenhofen - Zalusch (11 Häuser, Sammelbogen)
Swina (20 Häuser, Sammelbogen)
Swoischitz (44 Häuser, Sammelbogen)
Tedražitz (55 Häuser, Sammelbogen)
Welhartitz (145 Häuser, Sammelbogen)
Wodolenow, Vodolenov (18 Häuser, Sammelbogen)
Wodolenow - Břetětitz (16 Häuser, Sammelbogen)
Zamischl (12 Häuser, Sammelbogen)
Zamischl - Častonitz (13 Häuser, Sammelbogen)
Zamischl - Čeletitz (10 Häuser, Sammelbogen)
Zamischl - Gaberle (5 Häuser, Sammelbogen)
Zamischl - Zikau (6 Häuser, Sammelbogen)
Zbinitz (49 Häuser, Sammelbogen)
Žihobetz (102 Häuser, Sammelbogen)